Сет я видя от другата страна на клуба.Тя стоеше сред тълпата от приятелите си.Тя имаше дълга руса къдрава коса.Тя носеше зелен потник, показващ много от деколтето си.Беше трудно да я пропусна.Той я наблюдаваше да общува с приятелите си, докато пиеше.Той реши, че тя вероятно пие шесто или седмо питие.Определено ставаше пияна.Дори от другата страна на стаята можеше да види сините й очи.Тя не беше непременно обичайното красиво момиче, но имаше нещо в нея, което Сет не можеше да не погледне.Той дори я улови да гледа в неговата посока няколко пъти.Всеки път, когато го правеше, той й се усмихваше.Тя се усмихна два-три пъти.Караоке диджеят включи микрофона си, като държеше лист хартия пред себе си.Той се изказа.„Добре, следващите, които ще пеят, са Лорън, Стейси, Ким и Даяна.“Сет огледа публиката и вече не видя момичето със зелен потник.Очите му преминаха през стаята и той не я видя.Докато не започна музиката.Той погледна на сцената и тя беше с приятелите си.Те пееха някаква скапана песен на Бритни Спиърс.Той продължаваше да й се усмихва.Приятелите й също бяха сладки.Но Сет продължаваше да я наблюдава.Можеше, тя се забавлява добре на сцената.Освен това можеше да каже, че тя е наистина пияна.Сет се засмя добре, докато гледаше от ъгловата си седалка.Най-накрая песента свърши и те се върнаха по местата си.До този момент група беше влязла и блокираше погледа на Сет.„О, добре, помисли си той, тук наоколо има много други добре изглеждащи жени.Но вместо това той продължи да я търси.Няколко минути по-късно той я видя да се разхожда.Очите му я проследиха, докато тя се движеше из стаята.Забеляза я да върви обратно към него.Усети как сърцето му скочи в гърлото му, когато тя се приближи.Той си помисли: „Сега е или никога“ Тя мина покрай него и се усмихна.— Здравей — каза той."Видях те на сцената по-рано далас tx приложение за запознанства. Бяхте доста добър."Малкият разговор продължи известно време.Изглежда, че не бързаше да се върне при приятелите си.Голяма група мина покрай тях и един от тях се блъсна в Ким.Тя загуби равновесие и падна напред.Сет се наведе напред и я сграбчи, помагайки й да запази равновесие.Той не можеше да не погледне в ризата й, докато тя се опитваше да възвърне равновесието си, но вместо това падна напред и кацна в скута му.„Няма за какво да съжаляваш най-доброто приложение за гей запознанства. Не е нужно да ставаш, ако не искаш“, усмихна се той с мило намигване.— Сигурен ли си? Доста ти е удобно.тя се усмихна в отговор.— Давай напред.Ким се настани изцяло в скута му с широка усмивка.Те продължиха да говорят за музика, приятели и семейство още двадесет минути.Ким усети втвърдяването на члена си под нея.— Наранявам ли те?- каза тя срамежливо.Очите й погледнаха надолу към чатала му под нея.„Изобщо не. Само между теб и мен? Някак ми харесва да си в скута си.пошегува се той.Сет усети как тя измести тежестта си, когато седна в скута му.Те се погледнаха в очите.Ким сложи ръка на гърдите му и се наведе, той я притисна към гърдите си и я целуна.Тя отвърна с нетърпение с език.Целувката стана по-дълга и по-дълбока.Сет плъзна ръката си към крака й, като погали бедрото й.Ким изстена, когато ръката му влезе в контакт с голата й кожа.Бедрата й се издигнаха бавно нагоре и обратно към него.Усещаше как той упорито притискаше късите й панталони.Тя започна да диша леко тежко, когато започнаха да се изсушават един друг в средата на клуба.Ким усети как зърната й се втвърдяват в плата на потника й.И двамата загубиха представа за времето, за пространството.Нито един от двамата не беше сигурен от колко време се занимаваха.И двамата бяха чули няколко песни да се пеят зад тях, но бяха загубили броя на броя и кой ги е изпял.Но нито едното не спря.Те продължиха да се целуват дълбоко, усещайки как тялото на другия реагира.Сет се дръпна.— Идваш ли вкъщи с мен?— прошепна той, знаейки какъв шанс рискува.Но трябваше да опита.Ким го беше възбудила толкова, че имаше нужда от нея.Съдейки по зърната й, които боцкат тениската й, той имаше същия ефект върху нея.Тя го целуна отново, като спешно пъхна езика си в устата му.Глас в тила й каза да каже не, но желанието й победи."Да тръгваме."тя каза.Ким скочи от скута му и протегна ръка към него.Той се изправи сам и я хвана за ръката.Тя хвърли поглед към приятелите си, които все още бяха сгушени в ъгъла.Тя последва Сет през тълпите до изходната врата.Лек дъждец валеше, докато си проправиха път от входната врата към колата му на паркинга.Изминаха половината път, когато Ким го спря."Забравих си портмонето вътре. Трябва да се върна и да го взема."— каза тя, като спря и се обърна.Тя дръпна Сет обратно към клуба.Тя държеше ръката му здраво, когато се върнаха вътре.Сет я наблюдаваше, докато се биеха през тълпите.Дъждът беше накиснал косата и тениската й, изявявайки гърдите й още повече през потника.Чувстваше се толкова трудно да я гледа.Ким и Сет се оттеглиха там, където преди бяха нейните приятели.Тя намери чантата си на земята, но приятелите й не се виждаха.Тя бързо го грабна и се обърна към вратата.Точно когато отново стигнаха до вратата, този път Сет ги спря."Сега се връщам."- каза той, пускайки ръката й.„Връщам се веднага.“, повтори Сет.Изчезна в тъмния коридор.Ким стоеше там във фоайето, което изглеждаше като часове.Но всъщност бяха само три минути.Тя си помисли, че може би е направила нещо, за да го разочарова.Мислеше си, че никога повече няма да го види.Ким чу стъпки зад себе си.Усети как някакво тяло сграбчи ръката й.Отначало тя се стресна, докато не осъзна контура на ръката му."Къде отиваме?"— попита тя, докато той я водеше по тъмния коридор.Тя се препъва бавно, все още усещайки резултата от пиенето по-рано през нощта.Мина известно време и шумът й утихна.За първи път от няколко часа Ким можеше да мисли правилно.Поне що се отнася до бирите.Все още се чувстваше замаяна, когато стана дума за него.Ким нямаше представа къде я води.Слабите светлини отгоре им осветяваха пътя.Тя помисли да попита къде отива, но не каза нито дума.Накрая спря и отвори една врата.Ким влезе вътре.. Холандия.

Това беше мъжката тоалетна!Ким се обърна към него, за да каже нещо в знак на протест, но той покри устата й със своите, целувайки я дълбоко.Тя прие целувките му, държейки го до тялото си.„Освен това аз не съм в състояние да шофирам, както и ти не си“, каза той.Гласът му все още беше леко неясен.— Имам нужда от теб толкова силно — прошепна той.Ким се огледа и видя, че стаята е празна.Тя се обърна и видя, че на входната врата на мъжката тоалетна има ключалка.Тя отиде до вратата и я заключи.Докато вървеше, усещаше как влагата между краката й расте.Звукът от ключалката отекна из стаята.Ким се обърна към него и му даде знак да дойде при нея.Сет пристъпи напред и я придърпа в прегръдките си.Устните им се намериха един друг и започнаха дълбоки дълги целувки.Той подпря Ким до стената, държейки я там, докато преместваше бедрата си в нея.Той започна да я целува по шията и ушите и се заслуша в стоновете й.Ким затвори очи и се съсредоточи върху горещия му дъх върху кожата й.Ръцете й играеха в косата му, карайки устните му по врата й.Тя усети как ръцете му пълзят от корема й към гърдите ти, притискайки се през материала на потника й.Той направи крачка назад и погледът му се спря върху деколтето й.Тя бързо хвана долната част на ризата си и я вдигна нагоре.Той се пресегна около нея, придърпвайки я за нова целувка, докато се бореше със закопчалката на гърба на сутиена й.Най-накрая чу щракането.Той дръпна сутиена и гледаше как големите й гърди се освобождават.Той се наведе, за да хване една между устните си.Тя въздъхна щастливо, докато той сучеше гърдите й.Зърната й стояха изправени.Гърдите й се повдигаха и спускаха, докато дишаше тежко.Тя облиза устните си и той знаеше точно какво иска.Тя му помогна да свали ризата, опипайки гърдите и стомаха му.Тя хвана члена му през панталоните му, разтривайки твърдостта му възможно най-бързо.Той изстена, докато тя си играеше с него.Сет огледа стаята, опитвайки се да се заеме, за да не свърши в панталоните си.Там видя огледалото пред мивката.Сет я поведе към огледалото и далеч от вратата.Той я обърна.Ким посегна към мивката и я хвана.Тя усети как късите й панталони се спускат, когато той трие члена си в задната й част.Тя прехапа езика си, като искаше да усеща, че вече нищо не ги разделя.Ким слезе от шортите си.Без да губи време, той пусна бикините й надолу по краката.Чувстваше се толкова палава, гола дупе в мъжката тоалетна и на път да бъде прецакана.Сет разкопча ципа на късите си панталони и ги ритна надолу по краката си, дърпайки боксерките си надолу с тях.Можеше да я чуе как стене в очакване.Той гледаше как тя си поема дълбоко въздух, гърбът й се издигаше и спускаше.Тя се обърна и го нацупи палаво.Знаеше какво трябва да направи.С едната ръка на бедрата си, а другата върху неговия твърд член и го заби между краката на Ким.Тя се облегна назад, все още държейки мивката за баланс.Най-накрая той беше вътре в нея.И двамата гледаха напред, виждайки образа на отражение в огледалото.Циците на Ким подскочиха напред, докато телата им се блъскаха.Усещаше потта по телата им, докато се взираше в хипнотичния образ в огледалото.Тя гледаше как тялото му се блъска напред в нейното.Стаята отекна от звуци на плът върху плът, пляскащи заедно.Нямаше нищо меко в това да се съберат.Сет раздвижи устата си, облизвайки шията и ушите й, докато продължаваше да я помпа.Сет гледаше как Ким ги гледа в огледалото.— Обичаш да гледаш как се чукаш, нали?— прошепна той в ухото й."Изглеждаш толкова секси, когато се чукаш, знаеш ли това? Погледни това красиво тяло", каза той.Докато го правеше, ръката му се измъкна от кръста й, за да стисне подскачащата й дясна гърда.Той слушаше, докато тя изпъшка, усещането за ръката му върху гърдите й изпрати ударни вълни през тялото й.„Да, скъпа“, тласъците му станаха по-дълги и по-дълбоки, плъзгайки се докрай в нея, преди да се измъкне.Той започна да хапе врата й.Ким се протегна назад, хвана главата му и я придърпа към кожата си, като очите й не напускаха огледалото.Тя се държеше по-здраво за мивката, усещайки, че коленете й отслабват.Путката й изтече през чатала му, докато се движеха в унисон.Най-накрая тя дойде и тя дойде трудно.Очите на Ким се завъртяха в задната част на главата й, докато тя изкрещя от удоволствие.Сет се измъкна от нея, когато усети члена си, покрит от нейната влага.Тя се обърна и се канеше да каже нещо.Но Сет я вдигна за подмишниците и я сложи на мивката.Тя посегна към него, придърпвайки го към себе си с мокра небрежна целувка.Членът му се плъзна обратно в нея.Ким се отпусна в огледалото, което само преди минути показваше най-еротичната сцена в живота й.Тя заби петите си в гърба му, насочвайки го към себе си.Целуваха се дълбоко, езиците им се търкаляха дълбоко в устата на другия.Сет усети как твърдите й зърна се удрят в гърдите му.Ноктите на Ким се впиха в гърба му, докато тя го целуваше, придърпвайки тялото му в своето.„Чувствам се толкова добре вътре в теб“, ръцете на Ким се спуснаха към задника му, принуждавайки го по-дълбоко в нея.Сет започна да стене, когато се потопи дълбоко в Ким.„Такъв твърд член в мен. Майната ми с него“, Сет започна да блъска по-бързо, потта покриваше тялото му.Ким наклони глава назад, давайки му достъп до врата и ушите си.Той целуна облиза хапна изсмука всичко, което можеше.Знаеше, че няма да издържи още много.Сет беше на ръба да изригне.Той я чука по-бързо, като я хвана за дупето, докато се натискаше в нея.Той се наведе напред и улови едната й гърда в устата си, засмуквайки силно зърното.Той забави крачката си, докато облизаше синичето й.Точно когато се почувства, че не може да поеме повече от тялото й, той избухна дълбоко в утробата й.Ким потръпна, когато усети горещия взрив в себе си.Тя стенеше, докато получаваше всяка капка в путката си.Той я държеше там, все още притискайки потното си тяло към нейното, усещайки как се размеква в нея.Той се измъкна от нея и се усмихна.Тя се усмихна в отговор и скочи от мивката.Коленете й се разклатиха, докато стоеше.Те се спогледаха, без да знаеха какво точно да кажат.Те отново се прегърнаха в гореща прегръдка, държейки се един друг, докато се мъчеха да си възвърнат дъха.Ким изстена, докато притискаше тялото му към своето.„Беше невероятна“, прошепна Сет в ухото й.По гръбнака й побиха тръпки.Тя се усмихна и го целуна нежно.Те останаха да се държат един за друг още един момент, преди да си съберат дрехите и да се облекат.— Искаш ли да се прибереш с мен?— попита Сет, докато вървяха към паркинга.Тя се пресегна и го хвана за ръката.— Мислех, че никога няма да попиташ.– отвърна тя.Сет я насочи към колата си..