отключване на тръбата, за да играеш wiggle the wee-wee за известно време, след което отново я затвори, горкият Кари недоволен, часове по-късно... Кари беше свършил добра работа.

точно на главата на горкия му пенис... обикновено Лани го поставяше в килера и после излязъл, но от три следобед до един сутринта?Обичайният престой в килера беше само около четири часа.. блог отношения запознанства.

Lalani'Пръстите й разресваха дръжката още малко, а дългият червен нокът на средния й пръст рисуваше малки картини точно под главата на петела... Да ставаме.“Тя развърза Кари и го заведе в хола на клатушкащи се крака. "Но сега трябва да го изведем на ново ниво... Искам те да свърша тази вечер...ако се съгласиш с условията."„Условия?“Кари ахна и затвори очи... Ако не (ридаете) искате да свърша, мога да изчакам (рида) докато…“ Лалани се усмихна и отново започна да стимулира вече отпуснатия, възпален пенис.Беше доста изпъстрено с рани, белези и изгаряния от цигари от седем години женствен брак.Все пак се засили при докосването на Лалани...
какви условия, господарке?— помоли се Кари.Потъркайки нежно левия си тестис, Лалани погледна в очите на Кари.„Отне ти много, за да смучеш първия си член, скъпа...