Те бягаха един през друг почти всеки ден.Той пътува в едната посока, тя пътува в другата.Щяха да си разменят поглед, усмивка.От време на време той й намигаше.Те се срещаха на едно и също място всяка обиколка, като поддържаха темпото един на друг.Той щеше да се опита да я избяга, а тя щеше да се натисне, за да бъде в крак с него.Небето се изпълни с гневни черни облаци, докато те кръжаха по сивия път.Чуваше тежкия му дъх зад себе си, твърдите му крака се огъват при всяка крачка.Той се придвижи до нея и те изтичаха в крачка на няколко крачки.Той я погледна, усмихна се и тръгна напред.Тя се избута напред, като си възвърна предимството от него.Вървяха напред-назад за почти една обиколка, бутайки се един друг.Когато заобиколиха завоя, тя усети как големите мокри капки падат върху лицето й.Скоро се заля.Без да прекъсва крачка, тя погледна нагоре към черните облаци и чу гръмотевиците в далечината.Набирайки темпото, тя започна да тича към близката зона за пикник, като влезе под покрива точно когато наближаваше най-лошата от бурята.Дъждът я беше намокрил напълно и тя стоеше капеща под покрива.Беше точно зад нея, следеше я в безопасност.Когато излезе от дъжда, беше подгизнал, лицето му беше червено от усилие.Той се облегна за известно време на тухлената стена, която се затваряше от едната страна на сградата.Тогава тя забеляза по-голямата част от тялото му, факта, че той се извисява над нея.Той извади бутилката с вода от джоба на якето си и отпи шумно.Те стояха до масите за пикник, поеха си дъх и се взираха в листата вода, падаща от покрива.Капките, падащи тлъсти и тежки, вече правеха локви, а техният ритмичен ритъм биеше по покрива.Той й предложи бутилката с вода и тя с радост приела.Когато го върна, тя усети ръката му да докосва нейната, големите му пръсти триеха кожата й.Той я погледна в очите, задържайки погледа й.Тя вдигна поглед към него, усещайки как енергията пулсира между тях.С дързост, която не е притежавала досега, тя пристъпи към него, като го притисна до стената.Подпряла ръце на мускулестите му гърди, тя притисна дължината на тялото си към неговото.Ръцете му я обвиха и тя усети тежестта им в кръста си.Тя се пресегна и придърпа главата му към себе си, целувайки го здраво по устните, вкусвайки соления му вкус.Усети как големите му ръце се пъхаха под лепкавата риза, докато езикът му се плъзна по-дълбоко в устата й.Материята на мокрия й спортен сутиен беше избутана настрани, заменена от грубата мекота на палците му, плъзгащи се по изправените й зърна.Тя бръкна с ръка в късите му панталони и усети твърдия му член, който пулсира нежно, докато стискаше дължината му.Ръцете му отпаднаха, когато тя се спусна на колене пред него, дърпайки късите му панталони надолу по бедрата му.Тя погледна в очите му, преди да го вкара дълбоко в гърлото си.Той прокара ръце през косата й, дърпайки я надолу върху дръжката си.Тя го забави, дразнеше го с език.Тя го завъртя над главата, усещайки, че е кадифена гладкост между устните си.Прокарвайки ръце по мускулестите му бедра, тя усети как членът му потрепва и расте в устата й.Възнагради търпението му, тя го бутна чак до задната част на гърлото си.Тя усети как коленете му леко се подгъваха, докато се отпускаше нагоре и надолу по цялата дължина на члена му.Всеки път, когато се дърпаше назад, тя оставяше устните си да се плъзгат по чувствителния ръб на главата, преди да потънат чак до основата.Той изпъшка, точно когато над тях се разнесе нов гръм.Тя вдигна поглед към него, облизвайки главата на члена му, когато той изведнъж я изправи на крака и я бутна обратно на масата за пикник.Той коленичи пред масата, дръпна късите й панталони надолу, оставяйки ги да висят около единия й крак.Той прокара дебелия си пръст по цепката й, усещайки топлината й.Той разтвори устните й с палци, разкривайки я.Тя изчака да усети горещия му език върху себе си, извивайки се от колебанието му.Светкавицата в далечината привлече погледа й, когато езикът му помита мокрото й путка.Пръстът му дразнеше дупката й, нежно я обикаляше, докато хващаше клитора й в устата си, смучейки го.Той бутна дълбоко един пръст, а след това два, разтягайки я.Бедрата й се търкаляха с темпото му, притискайки се силно към устата му.Вятърът се беше усилил и тя усети как хладният въздух я нахлу, докато той я приближаваше все по-близо до ръба.Добавяйки стенанията си към гласа на майката природа, тя се удари силно в пръстите му.Той се изправи рязко и я дръпна от масата.Като я обърна бързо, той я бутна грубо напред, наведе я над масата за пикник.Тя усети как твърдият му член я дразни, разтривайки подутата й плът.Тя се отдръпна към него, отчаяна да го задържи в себе си.Притисна ръцете си в бедрата й, той я задържа още няколко мига, преди да й даде това, което искаше.Дебелият му член я разтегли още повече и тя почувства, че отстъпва, когато той се плъзна докрай в нея.Бавно той се отдръпна и влезе, усещайки нейната топлина по целия си вал, нейната влага го попиваше както дъжда.Пръстите му намериха твърдите й зърна и ги стисна грубо през ризата й.Той ускори, докато не я удари почти от краката й, а пръстите му се забиха силно в бедрата й.Ръцете й се притисна в дървото на масата, докато се опитваше да се укрепи срещу тласъците му.Тя усети, че бедрата й започват да потрепват, путката й да се стяга.Усещайки, че тя е наблизо, той успокои крачката си, натискайки бавно, методично, дълбоко.Притисна чело в масата, тя изстена през стиснатите си зъби, залюлявайки се, за да го посрещне.Когато той се пресегна и погали клитора й, разтривайки го между влажни, груби пръсти, тя го загуби.Изкрещяйки в бурята, тя усети, че всичките й мускули се свиват наведнъж, извивайки оргазма си от нея, вълна след вълна.Подпирайки се на масата за подкрепа, тя го остави да я чука чрез треперенето й.Соковете й го покриха, нейната мека, пулсираща влага кара члена му в конвулсии.Силата на кулминацията му го накара да се наведе напред към нея, целувайки и хапейки врата й.Той усети малките й вторични трусове, докато продължаваше да я изпомпва, изпълвайки я със свършване.Последният тласък, удари дъното, принуди дълбок стон от гърлото й, едва чут от гръмотевицата.Той се строполи върху нея, тежестта му я притисна обратно към масата.И двамата дишаха тежко, изтощени.Той се изправи, точно когато дъждът започна да стихва.Тя се изправи и издърпа късите си панталони от купчината на земята.Тя го погледна и го придърпа за една последна целувка.Той се усмихна.Преди тя да успее да отговори, той тръгна по сивата пътека. сайт за запознанства с скутеристи.