Можете да вземете еднократно плащане сега от двеста и петдесет суверена, или можете да вземете три суверена на единица, която той е в състояние да продаде завинаги. Предполагам, че зависи колко трудни са за правене и колко са големи…“ „Не. Дори съм обучен за това.

Мисля, че ако добавиш трето въже тук“, посочих към центъра на въжето, което се държи от Далард, "вие го въртите с третия камък в ръката си. наистина ли мислиш, че биха се поколебали да те направят спокоен, ако смятаха, че това ще ме накара да сътруднича?"Гласът му потрепери.„Исках да намеря начин и двамата да се измъкнем оттам, Солона.
След като правехме любов през цялата нощ, най-накрая заспахме изтощен сън в ранните часове на сутринта.Някой, който чукна по вратата, ни събуди малко по-късно;стаята беше тъмна и нямах абсолютно никаква представа колко е часът.Алистър се измъкна от леглото и потърси панталони, ругайки, докато блъскаше пищяла си в тъмното.„По-добре да е спешен случай“, изръмжа той, докато отваряше вратата, докато аз се скрих под завивките.Чух гласа на Зевран.— Винаги е спешен случай, когато Сивите надзиратели не са яли цял ден, нали?"Ядохме по-рано. на Земята.Изглеждаше...

И предполагам, че останалите ви... Но ако можете да завържете камък до края там? И аз ще завържа един тук...“ То Оказва се, че завързването на камък на края на въжето е по-трудно, отколкото звучи.Накрая завързах две бримки, образувайки малка кошничка, която да държи скалата.Далард направи нещо подобно от своя страна.„Добре, ако си спомням правилно, държиш въжето в средата“, вдигнах тежкото въже, „завърташ го така и след това го хвърляш в посоката, в която искаш да върви“.Хвърлих въжето към манекен за тренировка, липсваше напълно;Далард се засмя и дори Дънкан се засмя."Добре, умни панталони, опитай."Взех оръжието и подадох въжето на Дънкан.Той го завъртя няколко пъти, тествайки теглото му, и след това го пусна към манекена.Един от камъните удари мъртвото нещо, а другият издърпа въжето настрани.Той събра болата и опита отново, като накрая накара въжето да се оплете около манекена, както бях предвидил.„Чувал съм, че можеш да ги направиш с три или повече топки, но защо това е по-добре от две, не съм сигурен. Напоследък нямахме възможност да говорим много“.Той въздъхна.— Искаш да кажеш, добре ли съм с теб и Алистър и с цялата работа с брака.„Е, разбира се, това, но също и като цяло. Наистина. Стига да не споделиш подробностите за сексуалния си живот, аз съм добре."Той се изправи, хвана ръката ми."Радвам се за теб, сестро най-добрите приложения за запознанства над 40 2018 г. сайтове за запознанства на ivy league. Въпреки че предполагам, че това е по-добре от мокро куче."Алистър се приближи и ме прегърна, като ме подуши.— Мирише ми добре.„Това е, защото мириша на секс с теб! Този горки оръжейник...“ „Той ще оживее. Как разказването на някой друг за идея, която дори не е моя, ме прави богат?Това не трябва да е такава приказка.— Хвърлете шепа пускови установки за Сивите надзиратели и аз ще взема тримата суверени.Далард направи гримаса, но кимна.— Ще ви направя едно по-добро, госпожице. Всичко, което означава за мен, е, че ти не знаеш какво е любов. Когато се хвърли, въжето ще се оплете около краката на същество и ще го накара да падне.

Виж, просто исках да видя как си. Ти заслужаваш да бъдеш щастлив."Прегърнах го силно и после се изправих."Трябва да се измериш за въоръжение на дрехи, информираха ме. Имам нужда от нещо различно, нещо все още стилно, но не толкова...

Добре съм, че всички тук ме виждат в това, но няма да изляза с изцапани тесни памучни панталони.