Кодирането насочва директно към тях."Боби се засмя и каза на Пати: „Защо вие двамата не отидете да вземете кафе и да проведете дискусията, която знам, че искате да проведете.

Те ще останат офлайн, докато по един милион долара не бъдат дарени от всеки на агенциите "Хюман Райтс Уоч". Това бяха прости поправки на софтуерно кодиране, които съм правил стотици пъти преди. Но също така мисля, че си ярък, красив, забавен, състрадателен, смел, лоялен и притежаваш повече почтеност, която бих очаквал от някой, който е имал трудностите в живота, които ти Разбрах също, че това не си целият ти, нали? Ако съм изглеждал далечен или не толкова приветлив като останалата част от семейството ми, това е защото съм имал възможността да видя сянката."— Моля, седнете — каза Боби, — и аз ще се опитам да обясня.Роки мълчаливо седна на масата срещу двойката и зачака.„Когато научихме за интереса на JR към теб“, започна Боби, „разговарях с Карън Мейсън, за да науча какво мога за теб. Това не е ли перифразиране един от вашите собствени идиоми?"— И вие сте готови да се справите с последствията, когато ви хванат?— попита Боби.Тя се усмихна и каза с пълна увереност: "Проникванията ми са устойчиви на куршуми. Имам ли нужда от ескорт от сградата?“Карън се усмихна и каза: "Не толкова бързо, Роки. Обичам те, уважавам те и те приветствам в нашето семейство без резерви. Познавате ли го?“Роки хвърли поглед надолу към вестниците и каза: "Да, разпознавам го. Предполагам, че някой като министъра на отбраната."„Вероятно не той“, каза Боби, „но разбирам вашата гледна точка. BWH е съвместно предприятие на Brandt Consulting и Wallace Holdings International“.Карън продължи: „Съгласно условията на вашия трудов договор, BWH може да прекрати трудовото ви правоотношение в сила незабавно.“Роки се изправи и постави чантата си за лаптоп на масата и постави значката на служител отгоре.„Освен ако първо не се откажа християнски граници за запознанства reddit.

Пати и аз го направихме не отглеждайте глупави деца.