На следващата сутрин Мери намери Уолтър, както беше очаквала, припаднал в стола си.Тя го разгони, студено му нареди да се приготви за работа.Той се подчини без протест, вината му тежеше толкова, колкото и махмурлука.Мери приготви закуска за децата, след което ги закара на училище с нощницата и халата си, както често правеше.Вкъщи тя чистеше чиниите за закуска, когато се обадиха от офиса на Бек.Малката кучка Амбър самодоволно я информира, че ще бъде в офиса на г-н Бек до 10. Мери ядосано блъсна телефона в ухото на малката кучка, но когато настъпи 10 часа, тя стоеше пред Амбър бюро, страдайки от усмивката на младата жена, докато бръмчаше на шефа.— Можеш да влезеш — уведоми я Амбър, а гласът й проливаше снизходително.Мери я погледна яростно и влезе през вратата в кабинета на Бек.Бек седеше на голямото си дъбово бюро и изучаваше някакви документи.Той я пренебрегна, оставяйки я да стои пред бюрото му дълги минути, докато довършваше четенето си.Накрая той насочи вниманието си към нея, оставяйки докладите настрана.— Какво, по дяволите, носиш?— изръмжа той, намръщено гледайки облеклото й.Стресната, Мери погледна изненадано към скъпия си дизайнерски панталон.Беше консервативно сиво, подобно на това, което бе виждала на много работещи жени на път към офиса.Тя безпомощно погледна Бек.— Свали го — заповяда той.Когато Мери покорно започна да се съблича, той се ядоса: „Имам мъж, който идва след няколко минути и ти се появяваш като проклет адвокат“.Мери спря и се втренчи в него.— Аа човек?— заекна тя.При нетърпеливия жест на Бек тя продължи да сваля дрехите си.— Служител — обясни Бек."Той току-що сключи сделка, която ще ми направи много пари. В допълнение към дебел бонус, ще му дадеш малка награда."Той се ухили на смаяното изражение на лицето й."Една от твоите известни свирки.""Но...
но аз мислех, че трябва да.. среща с някой. работя...

за теб?""Ти работиш за мен. И ще направиш точно това, което ти казвам който е бил измамен в Reddit. Ако ти кажа да смучаш члена на мъжа, ти ще му смучаш члена. Сега свали този шибан костюм!"— излая той.Мери побърза да се съобрази, бъркайки с треперещи се ръце.Значи наистина си курва, каза си тя.Да бъде предадено на когото Бек реши.Скоро всички в компанията ще знаят.Всичките на Уолтър и нейните приятели и познати, много от които работеха точно тук.Нейното унижение ще бъде публично.Тя щеше да бъде обект на всички клюки, името шепнеше във възбудени откровения.Курвата на Родерик Бек.Просто й се прииска да може да разбере защо тази мисъл я предизвикваше толкова горещо и изтръпване.„Отново с шибаните чорапогащи“, поклати глава отвратено Бек, когато Мери събу панталоните си.— Махни ги — въздъхна той, когато тя го погледна въпросително.Мери бързо приключи да разкачи сутиена си и го остави да падне, след което бутна чорапогащника си надолу, седна в кожения фотьойл, за да издърпа краката си.Тя остана да седи, с гръб към вратата, чакайки без дъх за още заповеди.„Отсега нататък, когато дойдеш при мен, искам да си облечена с пола, без панталони. Достатъчно къса, за да покаже крак“, инструктира той.— Ще носиш колан с жартиери и чорапи. Без шибани чорапогащи, разбираш ли?Мери кимна и Бек продължи.— Високи токчета — каза той и замислено погали брадичката си."И без бикини. Искам путката ти да е гола и готова. Разбра ли?"— Да, сър — кротко отвърна Мери, лицето й се оцвети от срам.„Добре. Сега разперете краката си“, нареди Бек."Играй си с путката си, докато той дойде тук."Мери направи, както той инструктира, като се изчерви отново, докато Бек се взираше между краката й с доволна усмивка на лицето.Тя се опипа, докато интеркомът избръмча.Бек вдигна телефона и се заслуша, след което каза: „Изпратете го вътре“.Той затвори и й хвърли предупредителен поглед.„Не забравяйте, че това е награда, така че по-добре да е добро.“Миг по-късно вратата се отвори и той каза: „Филипс, влез. Седни.“Мери чу приближаването на мъжа и изненаданото му ахване, когато я зърна.Стъпката му се запъна, но Бек го махна да отиде на стола до нейния.Той седна на мястото си и нервно хвърли поглед към Мери, докато Бек продължи.— Добра работа по тази японска сделка, Филипс. Не си бил тук дълго, но ще откриеш, че съм човек, който награждава хората си, когато вършат добра работа.Той вдигна чек.„10 000 долара“, каза той и се ухили, когато лицето на младия мъж светна от шокирана наслада.— Мери, дайте на мъжа наградата му.Мери се изправи и взе чека, който Бек й подаде, след което се обърна към Филипс.Очите му се стрелнаха нагоре-надолу по голото й тяло, после нагоре към лицето й, докато тя размахваше чека пред него.Той взе чека предпазливо, като го въртеше нервно в ръцете си, когато Мери коленичи пред него.Без да каже дума, тя посегна към колана му, отвори го, след това разкопча панталоните му и полетя.Филипс я гледаше шокиран, но покорно вдигна задните си части, докато тя плъзгаше панталоните и шортите му надолу до глезените му.Тя раздалечи коленете му и се приближи между краката му.Бутайки опашката му нагоре по корема, тя видя члена му.То висеше отпуснато между косматите му бедра, опирайки се върху ниско висящите му топки.Мери се наведе и го взе в устата си.Тя засмука нежно, дразнеше езика си върху меката главичка, дърпайки отпуснатия орган с устни.Въпреки нервността на Филипс, експертната техника на Мери бързо успя да накара страхливия орган да се измъкне.Докато то продължаваше да се втвърдява в устата й, тя започна да движи главата си нагоре и надолу с дълги движения, сучейки похотливо.Филипс изпъшка, когато Мери се спусна докрай на неговия вече напълно твърд член, оставяйки главата да се плъзга надолу по свиващото се гърло.Бедрата му се притиснаха отстрани, докато той се бореше срещу преждевременния оргазъм, когато тя правеше преглъщащи движения с пулсиращата му глава, сгушена дълбоко в гърлото й.Тя зададе умишлен ритъм, плъзгайки смучещата си уста чак до главата и след това обратно към окосмената основа.Той не издържа много дълго.Цялото тяло на Филипс се втвърди и ръцете му сграбчиха главата й, бутнаха силно спазмащия член обратно в гърлото й и го задържаха там, докато спермата му пулсираше директно в хранопровода й.Мери се отдръпна, задъхана, преглъщайки трудно, за да потисне желанието да изхвърли лигавата сперма от гърлото си, принуждавайки я да се спусне в корема си.Тя беше наясно с младия мъж, който вдига панталоните си, като благодари изобилно на г-н Бек.„Следващия път удвоете печалбите и ще ви дам малко от нейната путка“, пошегува се Бек и двамата се засмяха.Тогава Бек уволни Филипс.Преди да си тръгне, той всъщност я погали по главата, като се усмихна широко, когато тя го погледна.Тя треперещо се изправи на крака, докато го гледаше как си тръгва.„Браво, Мери“, похвали го Бек.— А сега ела тук.Той завъртя стола си с лице към нея, когато тя заобиколи бюрото и тя видя, че той е извадил собствения си член и го е погалил до огромен удар.Той се ухили арогантно, когато стъпката й се запъна, когато тя отново беше изненадана от големия му размер.Той протегна ръка и пъхна ръката си между краката й, пръстът му се плъзгаше по мокрия шев на вагината й.Тя ахна, когато пръстът му проникна в нея."По дяволите, ти си мокър! Смученето на петел те разгорещява, нали?"той се засмя."Кажи го!"Срамна, Мери извърна очи от арогантната му усмивка.„Смученето на член ме разгорещява“, ахна тя, искайки да може да го отрече, но знаеше, че той има достатъчно доказателства, минаващи по пръста му.Коленете й заплашваха да се огънат, докато той продължаваше да я чука с пръсти.Бек извади пръста си и я завъртя.— Седни на него!— заповяда той.Когато тя не се съобрази достатъчно бързо, той я удари силно по дупето."Казах, седнете на члена ми, кучко!"Мери подскочи от острата болка, след което леко клекна, посегнала между краката си за големия му член.Тя го държеше стабилно, подреждайки го с дупката си за чакане, след което се спусна върху него.Тя стенеше въпреки себе си, докато гигантският орган опъваше стените на путката й.Докато тя седеше в скута му, напълно набодена на кол, той грабна шепа за косата й и отметна главата й назад.— Харесваш това, нали кучка?— изръмжа той в ухото й."Кажи ми колко харесваш моя член."„О, Боже, да“, изстена Мери, без да й пука как звучи."Обичам члена ти! Големия ти, красив петел!"Тя се гърчеше отгоре му, опитвайки се да накара големия член навътре и навън.Накрая той пусна косата й и тя започна да подскача яростно нагоре-надолу, като забиваше бърканата си путка върху масивния, изпъкнал боц.Тя изстена силно, докато усещаше предстоящия прилив на отчаяно необходимата й кулминация.Но изведнъж тя се стресна от ритъма си от силното бръмчене на интеркома.Тя спря движенията си, когато Бек вдигна телефона и изсумтя в него.Мери чу гласа на Амбър по линията: „Г-н Бек, тези договори, които поискахте, пристигнаха и са готови за вашия подпис.“— Внеси ги — нареди Бек и затвори телефона.Мери изпъшка отчаяно и започна да се изправя, готова да направи спринт към банята.Но Бек я хвана за косата и я дръпна обратно.Тя ахна, когато тежестта й отново заби масивния член дълбоко в податливата й вагина.Тя се опита да възрази, но не можеше да намери дъха си.Очите й се стрелнаха към вратата в паника, когато чу щракването на завъртаното копче.Времето сякаш се движеше в забавен каданс, когато вратата се завъртя навътре, за да разкрие омразната малка кучка, чиято стъпка се запъна, докато гледаше зрелището на бюрото на шефа си.Мери извърна очи, когато Амбър влезе.Сега нейното унижение беше пълно.Сега тя беше напълно разкрита като курвата, в която се беше превърнала, напълно гола, напълно набита на твърд член пред нещастната, снизходителна малка руса кучка.С безмилостното държане на Бек върху косата й, тя дори не можеше да скрие лицето си от срам.Неспособна да се спре, Мери отвори очи и погледна нагоре към Амбър, когато Бек започна да подписва документи със свободната си ръка.Амбър й се усмихна възхитено в отговор с почти радостна насмешка на презрение на лицето й.Тя остави очите си бавно да пътуват по голото тяло на Мери, задържайки се върху потните гърди, надигащи се от учестеното дишане на Мери, пурпурните зърна изключително изправени, изпъкнали като малки войници близнаци.И долу, над треперещия корем до чатала, безнадеждно оголен от позицията на Мери с разкрачени крака, с хлъзгавите срамни устни, изпънати тънки, широко разпръснати от обиколката на гигантския петел, и пурпурният клитор, стърчащ, за да докосне огромните тестиси .Презрителният поглед на Амбър се върна, за да срещне Мери, и Мери дойде.Без да помръдне и мускул, под самодоволно превъзходната насмешка на тази злобна малка кучка, която беше всичко, което Мери мразеше: млада, руса и красива.Гледайки директно в подигравателните сини очи на Амбър, Мери изживя най-интензивния оргазъм в живота си.Тя изстена ниско в гърлото си, цялото й тяло потрепери, докато мускулите на пучката й се спазмираха около масивния член.Бек върна папката на Амбър, която продължи да гледа Мери с развеселена наслада.Най-накрая тя се обърна и се отдалечи, като се обърна за последен поглед от вратата точно навреме, за да види Бек да стои, бутайки Мери с лице надолу върху бюрото, същата позиция, в която беше вчера.„Знаех, че си правилната кучка за тази работа“, засмя се Бек, след като вратата се затвори зад секретарката му.Мери стисна силно очи срещу сълзите на унижението.Тя беше курва... покварена малка курва, развълнувана от това, че я третират като секс играчка.Тя издаде ридание, което се превърна в ахкане още преди да се оформи напълно, когато огромният член на Бек започна да се удря в нея като чук.Тогава всички мисли изчезнаха, когато тялото й я предаде за пореден път, втурвайки се към поредната гръмотевична кулминация около безмилостно удрящия орган.Тя дойде, докато Бек изпомпваше нейната бъркана путка, пълна с гореща сперма.Пет минути по-късно Мери вървеше към вратата с треперещи крака.След като беше небрежно отхвърлена от г-н Бек, чието внимание вече беше насочено към работата, тя отново беше събрала дрехите си и се втурна към тоалетната.Този път бе избегнала да се погледне в огледалото, докато набързо се почистваше и обличаше.Когато отвори вратата, за да си тръгне, тя хвърли поглед назад към безмилостното копеле, което толкова лесно я беше превърнало от снобски социален катерач от горната средна класа в развратна, жадуваща за петли курва.Той я игнорира напълно.Тя сведе очи от срам, докато бързаше покрай бюрото на Амбър.Усещаше как очите на малката кучка я следват, същите очи, които бяха свидетели на пълното й унижение.Подигравателна усмивка на презрение я последва, когато избяга в асансьора.Моля, дайте ни друга глава.... може би малко по-дълга?По-добро описание на гърдите й?Амбър добавя изцяло ново измерение от възможности....надявам се да намерите малко креативност, която да добавите с нея в следващата част!Харесах сцената с Амбър.Много еротично, много много много еротично.Нямам търпение какво следва :-))) Разбира се, това е още една версия на класическата история за блудства на шефа.Аз обаче винаги съм игра за тези, ако са написани добре, какъвто е този.Очаквам с нетърпение следващите глави.Може би ги направи малко по-дълги?Надявам се, че е по-скоро садист, отколкото си е представял.Моля те!!!.