Е, ето я, тя все още не можеше да повярва, че прави това.Тя наистина не беше от типа момиче, което да зареже всичко и да отиде да се срещне с мъж, когото едва ли беше нова и никога не беше виждала лично.И все пак тук тя стоеше на автогарата и го чакаше да я вземе.Тя прокара ръка през косата си, чувствайки се нервна и малко срамежлива.Тя се молеше мълчаливо това да не е грешка;колкото и дълбоко в себе си да знаеше, че това е това, което иска.Едно такси спря до бордюра и тя гледаше уплашено как вратата се отвори и оттам излезе мъж.Мъжът, когото бе чакала, и той определено си заслужаваше чакането, тя си помисли мълчаливо.Погледът й се движеше от върха на главата му надолу по гърдите и по-надолу, като правеше всичко възможно да не се задържа в определени области, за да не я хване да се взира.Тя осъзна, че той прави същото, че погледът му оставя нагорещена следа след себе си.Усмивката изви устните му и тя се изчерви при прочетенето му."Радвам се, че дойде."— каза той, че гласът му се плъзгаше по нея като топло кадифе.Той наистина имаше греховно секси глас.— И аз също.- каза тя, връщайки усмивката му.Той й отвори вратата на таксито.Рицарска, както винаги, тя си помисли мълчаливо и се качи в таксито.Той се покатери от другата страна, посягайки за ръката й, докато седна до нея.Тя не протестира, когато той прокара пръсти през нейните и даде указания на таксиметровия шофьор.Тя беше изключително наясно с ръката му срещу нейната и топлината, която тялото му излъчваше.— Изглеждаш красива между другото.каза той и тя веднъж против се наслади на гласа му, винаги беше така, когато й говореше.— Благодаря, ти самият не изглеждаш наполовина зле.- каза тя, като му се усмихна.— Не бях сигурен, че ще дойдеш.— каза той, отвръщайки на усмивката й."И аз не бях сигурен, че ще го направя, но не мисля, че бих могъл да остана настрана."- каза тя честно.„Е, както казах, радвам се, че дойдохте, надявам се, че ще успея да си струва времето.той каза значението си съвсем ясно в очите му.Тя отново се изчерви, прокарайки поглед по тялото му.— Не мисля, че това ще е проблем.Тя отговори образи на начини, по които той би могъл да я накара да си струва, докато й минават през главата.След това потънаха в удобна тишина и двамата мислеха какво ще носи нощта.Пристигнаха на местоназначението си, хубава малка каюта, която беше доста уединена.След като плати таксито, той я отведе до входната врата, отключи я бързо и я отвори, отстъпвайки назад, за да може да влезе.Тя предпазливо прекрачи прага, като погледът й се движеше из стаята.Тя го чу да затвори вратата и да остави чантата й на пода до вратата.Тъкмо се канеше да се обърне и да му зададе въпрос, когато внезапно го усети зад себе си, толкова близо, че усети топлината, излъчваща се от него.Искаше да каже нещо, каквото и да е, за да прекъсне напрежението, но нищо не излезе.Умът й беше странно празен.Тя подскочи леко, когато усети как ръцете му започват да се плъзгат бавно нагоре и надолу по ръцете й.Усети как той се приближава малко по-близо и усети възбудата му сега срещу нея отзад.Странна тръпка премина през нея, заедно с малко срамежливост.Разбира се, тя е била с мъже и преди, но никога не е изпитвала такава смесица от възбуда и нервност.Просто я възбуждаше още повече.Дясната му ръка се изплъзна от ръката й до кръста и тя усети топлината на ръката му през ризата си и усети лека тръпка да я пробяга.Чувстваше се парализирана, чакайки със затаен дъх следващия му ход.Не може и почти не желае да го спре.Лявата му ръка плъзна ръката й нагоре, продължавайки над рамото й и нежно гали врата й.Усети как дишането й се задълбочава.Главата й, озаглавена толкова леко, му дава по-лесен достъп до толкова чувствително място.Дясната му ръка се премести към стомаха й, разтривайки областта точно под гърдите й.Усети как зърната й се втвърдяват, докато мълчаливо молеха за докосването му.Дори и да не беше сигурна, че тялото й е решено да се наслади на това.Междувременно лявата му ръка отметна нежно косата от врата й, оставяйки я отворена пред погледа му.Настъпи момент на очакване, след което тя потисна тихия стон, когато усети как устните му нежно обикалят областта точно под ухото й.Ръката му върху корема й се стегна около кръста й, придърпвайки гърба й към себе си нежно, но здраво.Тя се облегна на него, без дори да е сигурна, че може да стои сама, когато краката й бяха като гумени.Устните му продължиха да вървят нагоре и надолу по врата й с чувствено спокойно темпо.Ръката му върху корема й се придвижи надолу към бедрото й, придърпвайки долната част на тялото й плътно към него, което прави възбудата му очевидна.Лек стон се изтръгна от гърлото му, когато се притисна към нея.Тя усети отговорен стон, когато звукът право в ухото й изпрати тръпки по гръбнака й, карайки я да се изви към него.Другата му ръка, която се беше върнала към ръката й, се премести до кръста й, след това стомахът се придвижи нагоре към зона, която молеше за докосването му.Искаше да го хване за ръката и да го принуди да ускори темпото.Но когато тя опита, той я спря: „Не, първо искам да те вкуся.

Миришеш толкова добре“.думите му преминаха върху нея, гласът му беше почти по-силна от ръцете му.Почти искаше да извика баналната реплика „вземи ме, твоя съм“.Мъдро тя не каза нито дума, просто се наведе към него, показвайки му, че се предава на неговите грижи.Той се изсмя тихо със зъби, които нежно захапаха врата й, докато ръката му най-накрая се придвижи, за да обхване гърдите й.Тя прехапа устна, усещайки, че усещането се разпространява от гърдите й по-надолу.Ръката му, която беше на бедрото й, се плъзна към бедрото й, топлината от ръката му се разпространи към други области, които започнаха да болят.До този момент тя търка тялото си в него, създавайки вкусно триене срещу възбудата му.Ръката му се отмести от бедрото й и започна да очертава краищата на единственото място, което на практика плачеше за него.Ръката му, която бе обхванала гърдите й, започна да се движи с масажиращо движение.Палецът и показалецът му леко прищипаха зърното й, изпращайки шок през тялото й, карайки я да ахне съвсем леко.Тя беше загубена, всичко се стесняваше до този човек и този момент.Тя наклони глава назад, опряла я на рамото му, усещайки как устните му целуват врата й, докато ръката, която в момента я дразнеше, й даде това, което искаше, като я обхвана смело през дънките, които носеше.Тя изви в ръката му лек хленч, който се изтръгна от гърлото й, когато болката се увеличи.Той потърка бедрата си в нея отзад, докато устните му пътуваха нагоре по шията й, по бузата й до устните й, където ги преглеждаше, като я дразнеше.Устните й се разтвориха, докато нетърпеливо чакаше той да я целуне.Най-после се смили над нея, устните му завзеха нейните.Целувката започна чувствена, но скоро стана гладна, тъй като тя нетърпеливо взе всичко, което той имаше да даде, и върна много повече.Ръцете му напуснаха грижите си и я хванаха за кръста, като я завъртя така, че тя се изправи срещу него.Устните му отново поеха нейните този път по-страстно, докато ръцете му се стичаха по гърба й и обхванаха дупето й, придърпвайки я към себе си.И двамата стенеха от усещанията, които предизвика.Тя пъхна пръсти в косата му, притискайки го.Внезапно той прокара ръката си под нея, като я вдигна лесно в ръцете си.Устните му се върнаха към нейните, сякаш не можеше да се насити от нея.Лично тя можеше да го целува завинаги и да бъде щастлива.Тръгна бързо към спалнята и спря до леглото.Усмихвайки се, той я изправи на крака и тя трябваше да се държи за него, за да запази равновесие.Чувстваше се замаяна и малко прегряла.Той дръпна ризата й през главата й и я хвърли някъде в стаята.Той посегна към гърба й, като я погали за миг, преди да откачи сутиена й с едно бързо движение.Решена да не бъде единствената, която се съблича, тя хвана основата на ризата му, без дори да му даде шанс да я спре, докато я дръпна над главата му.Почти веднага ръцете й намериха гърдите му.Имаше чувството, че цялото това стоене, докато той я дразнеше безмилостно, беше натрупано.Искаше да докосне всяка част от него.Той изпъшка, когато тя го прегърна през панталоните му.Той бързо отдръпна ръцете й от своите, като отиде до копчето на дънките й.Той бързо хвана всяка страна на панталоните й, като закачи палеца си в лентата на талията заедно с прашките й и ги издърпа с едно плавно движение.Преди да се усети, тя лежеше на леглото гола от главата до петите и се взираше в очакване, докато той разкопчаваше собствените си панталони и ги събуваше заедно с боксерките си.Погледът й намери ерекцията му, очите й оценяващи и леко гладни, докато го поемаше най-доброто приложение за халал запознанства. Той наистина беше вкусен.Той покри тялото й със своето.Устните му отново обхванаха нейните гладно, докато ръцете му се движеха надолу по страните на тялото й.Усещането за кожа върху кожата я караше да се чувства неспокойна и невероятно възбудена.Краката й се разтвориха със собствен ум, позволявайки му да се настани между бедрата й.Тя усети впечатляващата му ерекция, която я притиска интимно.Тя усети как влагата между бедрата й се увеличава и изстена името му, търкайки се в него.Устните му напуснаха нейните, пътувайки надолу по врата й и по-надолу.Тя изви в очакване тялото си, умолявайки го да продължи.Той не я накара да чака дълго;езикът му щракна по зърното й, след което започна да очертава кръгове около него, като я извиха в устата му.Приемайки намека, той рязко засмука със зъби зърното, което го щипа.Тя изстена от удоволствие, тялото й сега се извива срещу него.Устните му напуснаха гърдите й, като се върнаха към устните й."Моля те."тя изстена тихо, извивайки бедрата си в откровена покана.Ръката му се плъзна по бедрото й и се плъзна между краката й.Тя почти трепна, когато пръстът му я докосна за първи път.Пръстите му се заровиха в гънките и усмивка се оформя на устните му, когато усети колко влажна е тя наистина.Тя беше извън готова.Той я дразнеше още малко с ръката си, преди да плъзна тази ръка зад нея и да обхване задника й.Той наклони малко таза й, за да му осигури по-лесен достъп, след което постави ерекцията си на нейния вход.Ръцете й се плъзнаха по гърдите му, увивайки смело около члена му.Той изпъшка, очите му потъмняха и бедрата му се изтръгнаха напред от само себе си.Тя го водеше нагоре-надолу по цепката си, стенейки тихо всеки път, когато той докосне клитора й.Не можейки да издържи повече, той свали ръцете й с ръмжене, като се постави и с един силен тласък потъна до дръжката.Гърбът й се изви и дълбок стон се изплъзна, когато ръцете й се опряха на задните му части, опитвайки се да го придърпа още по-дълбоко в себе си.Усещанията я нахлуха, когато той се изтегли почти до върха и тя усети как тялото й леко се свива от удоволствие.Тя обаче не беше единствената засегната;той трепереше над нея, лицето му се изкриви от удоволствие.След това със стон го набута отново вътре и двамата стенеха от удоволствието.Първоначално настрои бавно темпо, просто се наслаждавайки на чувството.Ръцете й обикаляха целия гръб и задните му части, ноктите й се вбиваха съвсем леко, когато той се набиваше. Темпото не се забави дълго.Скоро натискането му се увеличи, краката й се издигнаха и се обвиха около кръста му, стенейки в такт с натискането му.Скоро стонът й стана по-силен и тя се изви срещу него с оргазъм, разкъсващ я.Той забави малко тласъците си, дишането си тежко, телата им и двамата бяха покрити с фин блясък на пот.Тя не каза нито дума, просто се вкопчи в него, докато вторични трусове преминаха през тялото й.„Тъкмо започваме, скъпа.“каза той с устата си близо до ухото й.Тя почувства още една вълна само при тези думи.Седнал, той извади краката й от кръста си и ги постави на раменете си, като се набута още по-дълбоко в нея.Тя изстена от усещането, че очите й се затварят срещу усещанията, които заплашваха да я завладеят.Той се наведе над нея, подпирайки се на ръцете си, глезените й все още лежаха на раменете му.Чувстваше се толкова дълбоко, че почти го боли, но това беше болка, която тя никога не искаше да свърши.След това той започна да блъска, но твърде бавно за нея.Тя искаше още.— По-трудно, моля.— промърмори тя счупено, без дори да разпознае собствения си глас."Удоволствието е мое."— изръмжа той и продължи да й даде това, което искаше.Пробирането му ставаше все по-бързо и по-трудно.Тя го срещна тласък за тласък, ноктите й се забиваха по гърба му достатъчно силно, за да го накара да стене, но това сякаш само го възбуждаше още повече.Натискането му стана отчаяно, стонът й се засили заедно със звуците, които излизаха от гърлото му.Усещанията ескалираха, дишането им стана неравномерно.Дробовете й се чувстваха готови да се спукат и цялото й тяло беше в огън.Тя не можеше да понесе повече... Оргазмът й я разкъса неочаквано, карайки я да извика, извивайки се нагоре към неговите тласъци.Виждайки оргазма й, той го прекачи.Тялото му се втвърди и стон се изтръгна от него, когато потръпна.Вълна след вълна минаваше през него, докато той се държеше дълбоко в нея, усещайки нейния контракт около себе си.Дишането му се забави, когато усети, че слиза.Очите й трепнаха отворени, когато срещнаха неговите.Никой не каза нищо, но и двамата знаеха какво минава през ума на другите.Той се наведе и я целуна как да изтрия 2 приложения за християнски запознанства.
„Виж, казах ти, че ще си струва да си струваш, скъпа“.Тя изпита желание да се кикоти и всъщност се изчерви въпреки това, което току-що споделиха.— Е, не беше зле, предполагам.- каза тя закачливо."Не е зле?"той й се намръщи: „Добре, предполагам, че ще трябва да продължим да тренираме. Сигурен съм, че ще станем по-добри в това“.Той каза, че очите му потъмняха внушително.Тя се усмихна най-накрая, убедена, че това е добра идея.Тя не беше от типа момиче, което направи това, но проклетата промяна беше добра..