Така знаех, че си там за известно време.
Но точно сега мисля, че харесвам циците ти повече."Тя отново се изкикоти и облиза главата на члена му.Тя вдигна очи и му се усмихна.Стив гледаше как циците й се движат нагоре и надолу по члена му.Сладките й малки зърна бяха много твърди.Той се наведе малко напред и взе двете зърна между пръстите си.Той я погледна в очите, докато търкаляше зърната й между пръстите си.Докато тя се движеше, той леко дръпна зърната й.Ники изстена тихо.Той й се усмихна, докато си играеше със зърната й.Ники се усмихна в отговор и наведе глава, за да оближе члена му отново.Стив изпъшка, пусна зърната й и се облегна на дивана.Ники се изкикоти.Тя каза: „Бих искала да видя едно от онези момичета, за които пишеш със сладки малки цици, да направи това“.Ники му се усмихна и каза: „Мммм, но това е по-добре“.Тя седна отново и отново взе члена му в устата си.Тя бавно го пое чак в устата си, устните й го обвиха.Тя спря за момент с устни в основата на члена му.Стив изпъшка, когато тя се придвижи обратно нагоре на члена му.Ники поклати глава нагоре и дължината на члена му няколко пъти, преди да го остави да се изплъзне от устата й.Тя въздъхна дълбоко няколко пъти, докато го обвиваше с ръка и му се усмихваше, докато го дръпваше.Тя го облиза, докато го гледаше в очите и отново го взе в устата си.Стив изпъшка.„О, Боже, Ники“, каза той.— Спри. Добре?“Ники отиде до спалнята и се върна минута по-късно, носейки портмоне.Тя се усмихна на Стив, лежащ на дивана, махна му и се отправи към вратата.Стив се сви на една страна и заспа след минути.Ники събуди Стив, като нежно разклати рамото му.Тя коленичеше пред него.Когато той отвори очи, тя му се усмихна.Той седна, протегна се и каза: "Ммм. Ще ме накараш да дойда.Тя го погледна с члена му в устата си.Очите й блеснаха.Тя остави члена му да се изплъзне от устата й.— Това е идеята, Стив — каза тя."Искам да дойдеш."Тя облиза члена му, докато го дръпна.Той ахна.— Ники — каза той."Моля. Имаш красиви цици."Ники се изкикоти.„Харесвате ли ги повече, отколкото очите ми?“Той също се засмя."Обичам очите ти, скъпа назовете 3 рискови ситуации за запознанства. Искам да вкуся твоето идване.

Толкова трудно за мен."Тя се наведе напред, целуна главата на члена му и след това го облиза.Ники започна да гали члена му, движейки ръката си нагоре и надолу по дължината му.Тя го погледна в очите, докато поемаше главата в устата си.Стив въздъхна.Устата й последва ръката й надолу по члена му.Стив я гледаше как смуче члена му.Тя държеше очите си от неговите, докато устата й бавно се движеше нагоре и надолу по него.Ники остави члена му да се изплъзне от устата й и след това облиза долната му страна отдолу нагоре.Тя завъртя с език главата си, след което го пое обратно в устата си.Стив изпъшка и изви гръб, като пъхна члена си още в устата на Ники.Тя го пусна с ръка, за да може да поеме всичко. Ще бъда във всекидневната.

Седни на ръба."Тя прокара ръце нагоре по бедрата му, докато му се усмихваше.Стив се отпусна на дивана и Ники се изправи между краката му.Тя докосна члена му, докосвайки го с върховете на пръстите си, преди да увие пръстите си около него.— Мммм — прошепна тя."Толкова трудно. Имам подредени неща за теб. Искам да ти изям путка, скъпа."Тя се усмихна и го облиза отново.„И ме чукайте, надявам се“, каза тя.Ники продължи да дърпа члена си.Беше хлъзгаво със слюнката й и ръката й се плъзгаше нагоре и надолу по ствола му.— Можеш да го направиш, след като дойдеш — каза тя, усмихвайки се.„Ако отделите време да ме изядете и направите това с азбуката и ме накарате да идвам и да идвам, докато не ви моля да спрете, обзалагам се, че отново ще станете твърд.“Тя обви устни около члена му и поклати глава нагоре-надолу, следвайки пръстите си.Той отново изпъшка.Тя отново остави члена му да се изплъзне от устата й.Тя се усмихна и облиза устни.— Обзалагам се, че ще издържиш по-дълго, ако те накарам да дойдеш сега — каза тя.„Мислиш ли, че ще издържиш достатъчно дълго, за да ме накараш да дойда два пъти, преди да влезеш в путка ми, ако те накарам да дойдеш сега?“Тя пусна члена му и облиза дължината му от основата до главата.Тя отново го обви с пръсти и го погали.Тя му се усмихна.— Да — каза той.— Ще издържа по-дълго, ако дойда сега.Ники облиза главата на члена си.Стив изпъшка.Тя се усмихна.— Ами — каза тя."В такъв случай искам да влезеш в устата ми. Трябва да отида да си купя някои неща за вечеря.
Искам члена ти в устата си."Тя разкопча ципа на дънките му и се плъзна от скута му на пода пред него.Стив изви гръб и Ники дръпна дънките му, като ги дръпна надолу.Той отново седна, когато тя ги свали.Членът му беше твърд.Ники му се усмихна и разпери крака.Тя каза: "Ела тук, скъпа. Говориха по няколко минути всяка вечер.Сега той й разказа за пътуването си.Той беше грабнал цифровия си фотоапарат от чантата на резервоара след душ.Ники се премести да седне до него, за да може да види снимките, които е направил.Тя се облегна на него и гърдите й притиснаха ръката му.Стив се прозя няколко пъти, докато говореха и разглеждаха снимките.Ники сложи ръка на бедрото му и го потърка, когато той се прозя отново.— Горкото бебе — каза тя.„Изглеждаш така, сякаш всеки момент може да паднеш.