Мечтае да я държи в ръцете си, да зарови лице в косата й и вече да не диша.Той може да усети как ще се разтресе, как най-накрая може да изхлипа, цялата нужда, копнеж и желание разтърсват цялото му тяло, докато коленете му не започнат да се подгъват и тя беше тази, която осигуряваше подкрепа.Ръцете му се плъзгаха безпомощно нагоре-надолу по гърба й, върховете на пръстите проследяваха всеки мускул.Като се наведе по-нататък, той щеше да я притисне към бузата, докато тя вдигна лицето си към неговото и можеха да се целунат.Отначало той щеше да бъде неувереният, едва докосвайки устните си по нейните, но ръцете й щяха да се притиснат по-здраво, тя щеше да го придърпа приложение за запознанства с бенгалски момичета. Езиците им щяха да се срещнат и той ще стене ниско в гърлото си, а ръцете му се движеха надолу към бедрата й , притиска долната част на тялото й към неговата, членът му се втвърдява в корема й.Кожата й, някак си знае, щеше да бъде топла и мека като козина и щеше да е необходима всякаква сила на волята, за да не люлее бедрата му и да я блъсне точно в този момент.Тогава целувките му щяха да се движат по гърлото й, намирайки пулса й до устните му, кръвта й се стичаше толкова близо, засмуквайки врата й, сякаш за да я изтегли от нея, без да счупи кожата.Щеше да целуне раменете й, вдлъбнатината между гърлото и гръдния кош, ключицата.Кожата й щеше да има слаб вкус на тъмен мед, на среднощни цветове, на сълзи.Цялото време би спряло.Ръцете й се заплитаха в косата му, придърпвайки лицето му към кожата й.Докато целувките му се спускаха по склона на гърдите й, ръцете му щяха да се движат нагоре по корема й и той бавно започваше да потъва на колене пред нея.Смело устните му обгръщаха първо едното зърно, после другото, поемайки твърдостта му в устата си, пърхайки леко с език върху него, научавайки вкуса, текстурата.Зъбите му щяха да се затворят нежно, дърпайки я и тя може да е тази, която ще стене този път, тя може да изви гръб, предлагайки му повече от себе си.Дланите му ще месят даващата плът, повдигайки ги, гали ги с цялата грижа, която би дал на всяко ценно и съвършено нещо.Може да прекара дълго време там, с лице, заровено в гърдите й, с ръцете й, висящи на раменете му, усещайки разделянето на бедрата й към корема си и планирайки къде устните му ще се спуснат по-нататък, къде ще се дразни езикът му навътре. гърлото му пресъхна, устата му се отвори по-широко от очакване... Тя щеше да измести тежестта си, бедрата й се разшириха по-широко и парфюмът на нейната възбуда щеше да се сгъсти във въздуха.Тихо, почти умоляващо, тя щеше да изрече името му в тъмнината и той щеше да се почувства болезнено тежък за нея.Едната ръка щеше да се отпусне, пръстите се влачеха леко по дръжката, а след това, треперейки, се повдигаше отново, докато лежеше върху бедрото й.Целувките му щяха да се движат по-надолу, надолу по простора на нейния вкусно извит корем, с устни, разресващи почти невидимите косми.Върховете на пръстите му биха се придвижили нагоре по вътрешната част на бедрото й с такава грижа... В съня му има едно-единствено осветително тяло в стаята, гола крушка на верига и докато той деликатно очертаваше пътеки нагоре по омекотената през нощта вътрешна част на бедрата, тя щеше да се вдигне сляпо, ръцете й търсеха някаква опора, докато коленете й отслабваха.Крушката ще се върти, когато тя се блъсне в нея, сенките танцуваха по пода, ивици светлина проблясваха по тъмната й кожа като шарките на прозорците на влака;нейното най-тайно, засенчено място блестеше, залято със светлина, после отново невидимо.Без значение;щеше да знае пътя.Докато тя се препъва назад, със затворени от копнеж очи, контактът нямаше да бъде загубен.Устните му продължаваха да се движат неумолимо надолу, върхът на езика му се заплиташе в космите, които се сгъстяваха, когато се приближаваше, усещайки как влажността се увеличава, сякаш преди лятна буря.До този момент пръстите му щяха да се плъзгат напред-назад, подигравайки я, надолу по бедрата й и обратно нагоре, всеки път се приближават малко по-близо, всеки път се отдръпват, докато тя се притискаше към стената и накланяше таза си напред към него.Тя изръмжаваше, проклинайки го от разочарование, и заравяше ръце в косата му, без нито да дърпа, нито да бута.Въпреки че не можеше да види с лицето му, притиснато до нея, той щеше да се усмихне.Тогава той може дори да спре за миг, с неподвижни устни, и да спусне ръцете си към собственото си тяло, между собствените си крака, оставяйки я да почувства скритото разтърсване на краката й, докато той се гали силно.Но и двамата щяха да разберат, че това беше само финт, още една закачка, преди той отново да се хвърли върху тялото й.Всъщност това щеше да бъде последната игра, която той щеше да играе в това спускане към центъра на нея.Когато се навеждаше отново между бедрата й, разперен под ъгъл към пода отдолу, той я шокираше, като незабавно изпъваше езика си, върхът му беше съвсем леко извит и плискаше пола й като фунийка за сладолед в широки, стабилни щрихи отдолу нагоре.Веднага започваше да стене, дърпайки ръцете си неволно в косата му.Лявата му ръка щеше да се увие зад бедрата й, осигурявайки им допълнителна опора и за известно време щяха да задържат тази позиция, като единственото движение и единственият звук бяха езикът му върху нея отново и отново.В крайна сметка той спираше да си поеме дъх, комбинираната им влага, капеща от брадичката му, и поглеждаше нагоре – точно в момента, за да я открие, че гледа надолу към него, очите й тъмни и ясни, като самото нощно небе.Нямаше да минат думи между тях.Бавно отново навеждаше глава с широко отворена уста и продължаваше.Този път езикът му щеше да бъде нежен, изследователски, колеблив.Бавно го изтегляше навътре и навън по всяка гънка, всяка хлъзгава нейна извивка, намирайки най-добрите начини да я накара да потръпне, да удължи всеки стон и да го накара да прекъсне рязко, съставяйки симфония на тялото й.Върхът на езика му щеше да дразни клитора й нежно, извивайки се под качулката и обратно, като всяко докосване с мълчание на мълния я караше да ахне, преди той да се отдалечи и да слезе отново.Малко по малко, докато се движеше нагоре-надолу и през нея, той щеше да се потопи в нейната влага, едва забележимо в началото, а след това при следващото преминаване малко по-дълбоко, докато изведнъж изви езика си и го плъзга толкова дълбоко в тялото й, докато се движеше, след това го разпространява и извива в себе си, извива го към вътрешните й стени, извива го и търси онова специално място, което да я накара да извика и да залее вкусовите му рецептори вкусно.Всеки път той почти го достигаше, а тя стенеше, бутайки главата му в себе си, опитвайки се да вкара езика му по-дълбоко;след това той се кикотеше наполовина в гърлото си, дръпваше се назад и дразнеше езика си над клитора й, преди да се гмурне отново.Веднъж, два пъти, три пъти те танцуваха този модел, докато тя се отпусна наполовина върху раменете му и промърмореше: „Още... още...“...

когато изведнъж тя осъзнаваше по възможно най-възхитителния начин, че пръстите му все още бяха толкова близо и чакаха да изиграят своята роля, за да я отведат до екстаза.До този момент ръцете му щяха да се вкопчват в задната част на бедрата й, да я придърпват по-близо до устата си, оставяйки езика му да навлиза все по-дълбоко в нея.Но докато усещаше тялото й да се срутва върху раменете му, треперейки, и чуваше гласа й да моли за още, той щеше да освободи едната си ръка, дори докато бавно отдръпваше езика си, продължавайки да търси и гали до последния момент, извличайки влагата й и го изпивайки в. Когато го махнаха, точно когато тя въздъхна от загубата му и започна да се изправя към стената, очаквайки, че той ще иска да се премести в леглото, преди да продължи ... в същия момент той ще плавно, лъскаво плъзна показалеца си в нея, разтваряйки гънките толкова лесно, сякаш самите те са вода, и се гмуркайки в нейната сладка, хлъзгава хватка.Когато тя стенеше по-силно, той не можеше да не се усмихне, притисна лицето си към бедрото й и започна да я дразни с него, извивайки пръста нагоре, за да я погали, за да намери разделението в покрива й и да погали то, след което следва извивката на стената надолу и отново, въртейки се възхитително вътре в нея, извивайки се и завъртайки, останалата част от юмрука му навън се стържеше в нея, докато се опитваше да стигне по-нататък, по-дълбоко.В този момент щеше да погледне нагоре и да я намери отново облегната до стената, с ръце на гърдите си, дърпаща зърната.Когато тя отвори очи и го погледна обратно, той щеше да види неистова похот в тях, за разлика от всичко, което досега са познавали, и тя щеше да извика името му, накланяйки глава нагоре, сякаш това беше молитва.Някак си беше разперила бедрата си още повече, потъвайки върху пръста му, доколкото е възможно, и той знаеше, че вече няма време за дразнене.Бавно дърпаше пръста си, блещукащ, от нея, докато върхът почти не се виждаше, след което го връщаше вътре, като се извиваше, докато тя се отваряше по-лесно към него този път, като го поглаждаше вътре. спирайки само за момент в дъното на тласъка си, той щеше да си проправи път отново, започвайки да намира ритъм.В същото време той щеше да целуне още веднъж по бедрото й, езикът му се стреля навън и отново търси клитора й, но сега по-сериозно, устните му се затваряха около нея, върхът на езика очертаваше кръгове около нея, прелиствайки над и под това парче плът с нарастваща скорост и плам.В рамките на няколко тласъка и миг трептящ връх на езика той усети, че започва да се разхлабва, и внимателно добави средния си пръст, задействайки и двата в нея, изпълвайки я от страна на страна.Отвътре щеше да усети, че цялото й тяло започва да се тресе, полът й се свива в разширените му пръсти, силно в спазми.До този момент езикът му щеше да се замъгли върху клитора й, трептеше като светлината от филмов проектор, лъчите на чистото удоволствие я удряха като мълния, докато тя стенеше и започваше да вика, ръцете й сега опряха в стената, едва държаща себе си нагоре.По това време вече нямаше да има друга дума за това – той щеше да я чука силно и бързо с пръстите си, като средата щеше да се простира неподвижно, достигайки възможно най-дълбоко, а индексът щеше да се извива нагоре с всеки удар, удряйки това място това сякаш караше гласа й да скача с октава всеки път.Потоците ще се стичат по ръката му, надолу до китката му, пръскат се по пода отдолу или върху все още втвърдения му член, подскачат във въздуха, забравени за момента.Накрая цялото й тяло щеше да се напрегне, като тетивата на лък – и с писък тя щеше да дойде, тялото й отново падна върху раменете му, потрепвайки отвътре, докато вълните на екстаз я заливаха отново и отново.Сега щеше да я държеше вдигната със свободната си ръка зад кръста й, все още я изпълваше отново и отново, докато не й оставаше енергия, която да изразходва, сега повдигаше главата си и намираше лицето й близо до неговото, целуваше я нежно, докато яздеше от последните вторични трусове.Внимателно щеше да й помогне да стъпи на пода и да се увие около отпуснатото й тяло, да я прибере и да я целуне навсякъде, където можеше да достигне.„Обичам те“, не можеше да не прошепне той и без да чака отговор, той спускаше главата й към гърдите си и я оставяше да лежи там, подкрепена напълно, възвръщайки силата си, преди да могат да преминат към следващия етап от изящното им правене на любов..