Това би й позволило да се съпротивлява, поне за кратко време. разкажи му за нея преливащ релеф.Той само се усмихна и сложи пръст върху устните й."Шшшш.. калиев аргон за датиране. Тя се почувства мощна, като държеше пръчката му в устата си, пускайки дължината на дръжката му плъзга се в канала на гърлото й. Когато откри члена му, тя смело се премести към обекта на желанието си, пълзяйки по легналото му тяло.Задържан в основата си, гордият цилиндър сочеше право нагоре.Очарованата Оруале насочи очи към короната.Стоеше толкова гордо, толкова деликатно изваяно, толкова обляно с кръв, толкова примамливо и апетитно... Оруале видя узрелия плод да пулсира точно пред очите й... „Един воин трябва да се възползва от възможността, когато е там... Научих, че моите са различни от повечето мъже. Това не е честно.Оруале знаеше, че тя ще се стопи под вълнуващите му удари, правейки я слаба и нестабилна.Ланселот усети топлината, която излъчваше, и спокойно протегна ръба му, като приложи същото третиране и към другото си зърно.Тя се опита да го отдръпне с ръце, но той хвана китките й и ги притисна над главата й.Напълно контролиран, той продължи да дразни зърната й с убождането си, прекъсна го само в момента, в който удари плътта си по лицето й. Ожених се за Оруале, защото много я харесвам и имам нужда от силна жена до мен, която да се справи с моите имоти в замъка Бамбърг.

ще те наблюдавам.— Не бъди глупав, дори не можеш да напуснеш леглото си.„Оруале, ще бъда с теб духом. Моля, не му позволявайте да ме пита за повече подробности.
Ланселот дръпна бедрата си върху той и езикът му се плъзна между долните устни и. Тя го погледна назад, внезапно отново осъзнавайки дразнещия порив в стомаха си .Трябва да остана спокойна. Мисля, че тя е много специална дама, с неизследвани желания, които се надявах да разкрия. Тя преглътна два пъти, преди да успее да продължи.„Съпругът ми все още не може да изпълнява брачните си задължения и моли за вашата помощ...“ Ланселот стана от леглото, взе я в ръцете си и я целуна нежно.Оруале се почувства щастлив този път и се държеше като истински рицар на честта.Това й позволи да прошепне тихо в ухото му.„Съпругът ми също би искал да ви напомни, че тъй като предната порта често е силно охранявана, в крепост често се влиза по-лесно през задната порта!“„Чувствам се щастлив да се възползвам от знанията му...“ Ланселот озари одобрението си.Той я завъртя в ръцете си и бавно свали нощницата й от раменете.Тъй като Оруале се беше въздържала от всякакви бельи, нейното голо тяло се разгъна пред очите му като произведение на изкуството.Въпреки събитията от предната нощ, тя все още се чувстваше много уязвима, показвайки голото си тяло на мъж, различен от съпруга си.Тя рефлексивно защити червения си триъгълник с ръце, но когато го погледна, видя с ужас, че действието й само доведе оръжието му до по-пълна ерекция.