Сабрина слезе до изоставения хангар, където Джил беше държана като заложник.Джипът й спря с грохот в пръстта и тя изскочи.Надниквайки зад ъгъла, тя видя Джил, седнала на земята, мъжът, насочен към нея с пистолет.Тя прибра пистолета си обратно в колана и мина през вратата.Мъжът бързо насочи пистолета си към нея и тя спря."Кой си ти?"— настоя той."Какво искаш?"— Казвам се Сабрина — каза тя спокойно.— Дойдох тук, за да сключа сделка с теб.Той я погледна намръщено, все още държейки пистолета си.„Виж Джил, тук е моята приятелка“, обясни тя, клекнала на земята до Джил."Добре ли си?"— попита тя тихо.Джил кимна.— Чудех се дали ще се заинтересуваш да направиш малка търговия с мен — отговори Сабрина."Просто казано, ще ти направя свирка, ако я пуснеш."Джил вдигна вежди изненадано.Мъжът беше малко неподготвен.Той потърси отговор, но преди да събере едно изречение, Сабрина беше коленичила пред него и погали леко предната част на панталоните му и се усмихна мило, докато го погледна."Ти ст..не мога да бъда...защо да..." заекна той, опитвайки се напразно да протестира.Самоограничението му се разпадна, когато почувства, че първите раздвижвания на члена му започват да се втвърдяват.„Юру... дааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа“Тя отново се усмихна, все още гали слабините му."Чудесен."Сабрина прокара ръце наоколо и стисна задника му, притискайки лицето си към топлия му чатал.Усети, че предната част на панталоните му започва да се издува, докато бузата й се търка в нея.Той пое дълбоко дъх, усещайки как членът му сега се притиска към дънките му.Пръстите й го погалиха през предната част на дънките му.Стана болезнено, докато се напрягаше в тъканта.Той издиша силно и премести тежестта си.При този знак Сабрина разкопча колана и ципа му, като дръпна панталоните му с около инч.Нелепият му член изскочи на свобода, застанал седем прави инча пред лицето й.Тя бръкна между краката му и хвана топките му, претегляйки ги в ръцете си.Докато масажираше по един във всяка ръка, тя се приближи и започна да облизва чувала му.Той ахна безшумно, докато топлият й език обикаляше из топките му.Поставя ги доколкото е възможно в устата си един по един, смучейки нежно.Когато тя отдръпна устата си, покритият със слюнка чувал се почувства чудесно на хладния въздух.Бри уви едната си ръка около основата на дръжката си, като я стисна леко.Тя дръпна кожата му малко нагоре-надолу, без да плъзга ръката си, а просто дърпа.Тя обви и другата си ръка около дръжката му, повече към върха.Тя стисна едната и после другата ръка, отново и отново.Тя чу как дъхът му идва по-бързо, докато стисна и дърпа твърдата му пръчка.Той почти изпъшка от разочарование, когато тя спря.Тя облиза едната си ръка и я уви обратно около дръжката му.Този път тя започна да гали бавно нагоре-надолу.Свободната й ръка продължи да масажира топките му.Той стисна очи, когато тя го дръпна.Тя внимателно избърса сладката сладка от върха му и я намаза около месото му.Дланта й се плъзгаше лесно нагоре и надолу по вената му.Внимаваше още да не докосне подутата лилава глава.Той започна леко да я натиска в ръката, опитвайки се да разтрие главата си по хлъзгавите й пръсти, но тя не му позволи.Сега тя го блъсна по-бързо, юмрукът й дръпна члена му в „о“, докато той се плъзгаше надолу и се издърпваше нагоре.Короната му се подуваше, докато ставаше все по-чувствителна, болейки да бъде масажиран с останалата част от мъжеството му.Джил гледаше мълчаливо от пода, търкайки зърната си през ризата.След като го дръпна рязко няколко минути, Сабрина спря да плъзга ръката си.Тя вдигна члена му и облиза бавно долната му страна в права линия от основата почти до върха.Кракът му потрепна, когато усети как горещият й език го облизва за първи път.Тя постави по-дълго, умишлено облизване по дължината на члена му и усети как дишането му се ускорява повече.От върха му бе изтекла още една голяма топка смучене и блестеше върху подутата му гъбена глава.Тя продължаваше да облизва, като държеше под око блестящата капка.Тъй като беше на път да изтече, тя реши, че е време да го облекчи.Сабрина обви показалеца и палеца си около основата на дръжката му в стегнат пръстен.Тя изчака, докато той я погледне в очите, и след това засмука пурпурната му глава в горещата си, мокра уста, без да прекъсва зрителния контакт.Езикът й облиза топлата сперма от члена му, когато се сгуши в устата й и тя преглътна.Той изпъшка силно.Устните й се притиснаха плътно около главата му и тя засмука меко и после по-силно, меко и после по-силно.Чувстваше се на път да свърши, когато тя най-накрая го освободи от устните си.Юмрукът й отново се затвори около средата на дръжката му и го вдигна към устата й.Тя завъртя мокрия си език около пулсиращия му връх и го облиза като фунийка за сладолед.Тя отново изпомпа члена му в ръката си, докато продължаваше да се обикаля в чувствителната долна част на подутата му глава.Когато той изпъшка отново, Бри го засмука на няколко инча в устата си.Езикът й продължи да гъделичка дръжката му, докато тя спускаше устата си върху него отново и отново.Тя го сграбчи здраво около задната част на краката му и натисна члена му все повече и повече в устата си, докато носът й се притисна в космите му.След като задържа позицията си за няколко секунди, тя я пусна от устата си с ахване.Кели току-що беше прескочила през вратата с пистолет.„Добре е, Кели, можеш да оставиш пистолета“, извика Джил от пода.— Ще излезем оттук след няколко минути.„Сключих сделка с мъжа и възнамерявам да издържам“, каза Сабрина, облизайки го отново, покривайки ствола му със слюнката си.Кели объркано седна до Джил.Сабрина погледна назад към него и той отново й нахрани члена си.Мъжът притисна двете си ръце на тила на Сабрина, когато тя го глътна отново в дълбоко гърло.

След още едно вдишване, тя започна бързо да клати глава между краката му, хъркайки силно, докато изсмуква дължината му в и от устата си.Той започна да движи бедрата си, като навлезе малко в устата й.Тя засмука силно и езикът й прелита по главата му, докато го държеше между устните си.Когато Сабрина усети как членът му започва да потрепва, тя отдръпна устата си от него и я отвори широко, позволявайки му да види ясна гледка на първия мощен взрив от спермата му, експлодираща върху езика й.Тя го дръпна енергично, докато той пъшкаше и блъскаше, пръскайки изстрел след изстрел гореща бяла сперма по езика и устните й.Другата й ръка ритмично стисна чувала му, докато топките му изпомпваха шест струи дебела сперма в устата й.Тя преглътна силно и след това го засмука обратно в устата си, докато последните слаби изпръсквания се стичаха от члена му.Ръцете й го галиха силно и бавно, издоявайки последните капки сперма от топките му.Сабрина обичаше вкуса на гъстата сперма на мъж, пръскаща в устата й, точно толкова, колкото обичаше да пие сладкия сок от трепереща розова путка.Тя наистина не можеше да се насити.Алчните й устни го изсмукаха и след това изкъпаха старателно изпускащия се член с езика си, облизвайки всички остатъци от спермата, които пръстите й бяха оставили там.Той стоеше там замаян с отпуснатия си член, висящ от панталоните му дълго след като Сабрина се изправи.Когато най-накрая се върна на себе си, той го напъха обратно и се закопча с цип.Бри му се усмихна, облизвайки джиза му от устните си.— Е — каза Кели след малко.— Ще трябва ли да се обаждаме на полицията сега?"Не.. Не мисля така, господине?"— попита Джил.Мъжът поклати глава и треперещ излезе през вратата.Те чуха двигателят му да стартира и се усмихнаха един на друг, докато колата му гърми по пътя.„Предполагам, че това ще се погрижи за това“, каза Кели.„Това беше хубаво шоу, Бри.
Благодаря, че ми помогна“, каза Джил и се усмихна ослепително.„Ще трябва да се прибера вкъщи сега“, каза Кели, хващайки китката на Сабрина, „и определено ТЕ вземам със себе си“.„Не знаех, че талантите ти са толкова разнообразни“, каза Кели, докато мина през вратата и запали лампата.„Бях женена веднъж, нали знаеш“, отвърна лукаво Сабрина."Сабрина, какъв е вкусът на мъжката свършване?"— попита Джил.— Като на жена ли е?„Ами… някак си“, отвърна тя бавно."Но не е толкова сладко дракон се свързва с космическа станция. По-гъсто е и обикновено е солено."— Хей — каза Бри с крива усмивка, — може би все още можеш да вкусиш малко.Тя целуна Джил леко, оставяйки я да оближе изсъхналата сперма от устните си.— Запази малко за мен — каза Кели, бутна Джил настрана и взе лицето на Сабрина в ръце.Бри разтвори устни и позволи на Кели да изсмуче аромата на сперма от езика си.Докато двете й най-добри приятелки се целуваха, Джил хвана едната ръка на Сабрина и я пъхна в предната част на панталоните си.Бри отвори едно око, когато осъзна какво е усещането.Джил беше толкова мокра!Чаталът на бикините й беше напълно напоен.Бри държеше ръката си в панталоните на Джил и разтърка клитора си през намокрените бикини.„И на мен ми харесва“, заяви накрая Кели, прекъсвайки целувката.Виждайки ръката на Бри надолу по панталоните на Джил, тя ги хвана за ръцете."Спалня, всички."Те се съблякоха, докато минаваха през вратата към спалнята на Кели, оставяйки следа от дрехи на пода.„Не осъзнах, че ви запалих толкова много!“Сабрина отбеляза, когато Кели слезе бързо от панталоните си и започна да гали собствения си клитор.— Разбира се, че го направи — отговори Кели задъхано.„Намокрих се в момента, в който влязох и те видях на колене пред този човек.“— Ще кажа — добави Джил и седна на ръба на леглото.„И двамата с Кели бяхме толкова горещи, че се чувствахме в колата през целия път до тук.„Значи затова беше толкова тихо там“, усмихна се Бри и коленичи пред Джил.Тя видя тъмно петно ​​на чатала, където соковете й започваха да проникват.Тя почти ахна, когато Джил свали панталоните си, разкривайки дантелените си бели бикини.Всъщност по-малко бяло, отколкото полупрозрачно;тя беше толкова мокра, че почти цялата тъкан беше напоена и устните й се виждаха ясно.Бри закачи пръстите си под лентата и отлепи наситените бикини от мокрия чат на Джил.Кели беше приключила да се съблича и наблюдаваше процеса със страхопочитание.Тя грабна мокрите бикини от ръцете на Бри и започна да смуче чатала на плата, изстисквайки и изцеждайки малко от течността в устата си.Сабрина не протестира, а вместо това насочи вниманието си към източника.Тя облиза бавно по целия път от стегнатия малък задник на Джил до клитора, карайки я да потръпне.На езика й се събра локва прекрасен нектар и тя го погълна с нетърпение.Тя облиза и смуче китките устни на Джил и навсякъде около чатала си, където се стичаха соковете.Джил се изви, докато Бри напиваше сока от изтичащата си розова любовна дупка.Кели, мокра твърде дълго, без да се освобождава, захвърли подгизналите бикини настрана и скочи на леглото, пресявайки лицето си.Очите на Джил бяха затворени и точно когато устата й се отвори в интензивен стон, Кели спусна котенцето си върху разтворените устни на Джил.Очите й се отвориха от изненада и тя започна да изследва хлъзгавите гънки на Кели с език.След въздишка на задоволство, Кели се пресегна и дръпна рамото на Сабрина, като я премести на леглото.Тя се наведе настрани и зарови глава между краката на Сабрина, докато Джил продължаваше да я натиска.Бри издаде дълбок стон, като вибрира устните си върху путката на Джил.Докато забиваше езика си в кадифеното путка на Джил, търсейки още вкусен нектар, тя движеше лицето си напред-назад, така че носът й да гъделичкаше клитора.Соковете от путка на Джил се стичаха по брадичката й, докато тя пробва с език стегнатата си дупка.Тя използва пръстите си, за да разтвори широко срамните си устни, облизвайки нежно чувствителната розова плът.След това тя облиза бавно и умишлено до задника на Джил.Джил изгука, докато Бри облиза кръгове около набръчканата си малка дупка.От време на време тя натискаше езика си малко по-силно, но не достатъчно, за да влезе в нея.Бри знаеше, че не харесва анала и внимаваше да не прави нещо, което Джил не харесва.Тя изстена в знак на признателност, докато Сабрина деликатно натискаше с език стегнатия си задник.Кели разпери краката си все по-широко, усещайки как големите руси къдрици на Джил се опират по ханша и бедрата й.Тя затвори плътно очи, докато талантливият език на Джил се ровеше в нейните кипящи дълбини, наслаждавайки се на сладките й сокове.Изви се и се плъзна вътре в нея, карайки я да скимти и да се върти с бедрата си по лицето.Джил държеше бедрата на Кели с две ръце, докато я изяждаше.Харесваше й да опита есенцията на Кели, както тя я нарече;беше като чудесен течен бонбон за нея.Тя вдиша дълбоко аромата на Кели и продължи да се плиска по путката си.Джил пъхна топъл пръст в стегнатата си путка и започна да търси своята g-точка.Кели продължи да скимти и оплете пръсти в косата на Джил.Бри се задъха, докато Кели засмука силно клитора си.Тя го дръпна в устните си и дори го захапа нежно.Бри се загърби отчаяно в топлата си уста, държейки главата на Кели с едната си ръка, а с двойни пръсти на Джил с другата.Кели облиза соковете, които капеха от цепката й, когато наближи кулминацията си.Тя облиза средните си два пръста и след това ги бутна вътре, като положи дланта си върху могилата на Бри.Тя започна да вибрира с ръка срещу цепката на приятелката си.Сабрина изстена, когато дланта на Кели се разклати в клитора й и пръстите й опънаха путка напред-назад.Накрая тя се пресегна и държеше ръката на Кели върху путката си, докато яростно се триеше в нея.Соковете се стичаха от свиващата й се путка и се стичаха по пръстите на Кели.Когато стенанията на Сабрина утихнаха, Джил се увеличи;по време на оргазма си Бри я беше чукала с жесток език и това беше достатъчно, за да я избута от ръба.Джил стисна здраво бедрата си около главата на Бри, докато тя дойде, пробождайки куката си на изпънатия си език.Бри отвори широко уста над цепката на Джил и изпи сладкия си сок, който се разля дълбоко в нея.Джил потръпна и се изгърби срещу лицето на Бри, притисната здраво между краката й.В същото време тя сви пръста си в Кели, притискайки г-точката си.Кели извика и отметна глава назад, докато пръстът на Джил се въртеше в кръгове над чувствителната гъбеста област, притискайки все по-силно и по-силно към нея.Джил постави другата си ръка над хълма на Кели, притискайки здраво.Тя усети пръста си да протрива тялото на приятелката й.Кели изскимтя, когато усети, че вътре в нея се нараства натиск, различен от всички, които е чувствала преди.Като магия Джил проби пръста си точно на точното място на тайното, най-интимно място на Кели, сякаш е познавала цял живот.Кели не можеше да издържи повече натиска и накрая се пръсна.Тя изкрещя, когато струя от прозрачната й течност пръсна между краката й във фонтан, висок до фут.Джил се отвори широко, оставяйки соковете на Кели да се стичат върху лицето й и да напълнят устата й.Кели дръпна краката си още по-широко един от друг и се скова, докато отново изпищя, изстрелвайки соковете си по лицето на Джил.Джил изпи всичко, шумно поглъщайки и част от него се разля по устните й и надолу по врата.Последен, по-малък поток остави Кели изцедена и тя се отпусна на леглото, дишайки треперещо.Джил изпи соковете от краката и треперещата си путка.Сабрина бързо се придвижи и почисти блестящата течност от шията и гърдите на Джил.Тя нежно изсмука по капка сладкия нектар на Кели от всяко зърно на Джил.„Не знаех, че можеш да направиш това“, каза Сабрина, изглеждайки впечатлена."Е, няма ли това да е забавен уикенд..." окей, започвам да харесвам сериала ти :D повече ангели с лоши момчета, моля.тези ангели трябва да използват своите "таланти" върху тълпи и други подобни, а не оръжия и кунг-фу неща.нямам търпение за следващия ;) безплатни онлайн запознанства dk.