Мириам накара секретарката си да отмени всичките й ангажименти за деня и се прибра с папката.
"Твърде добър за нас сега, нали?" Нямаше видима злоба в гласа му и тя изпитваше към него. ...обяснете вашите умения и способности...

Докато затваряше вратата след себе си, тя се усмихваше на Габриел. След това, след няколко минути - това, което смяташе за приемливо време - слезе от микробуса и започна да влиза. Това е начинът!"Тя потръпна и изстена от оргазма, когато се разби над нея.Фил Фъргюсън завъртя волана на микробуса си и спря до къщата на Портър.Беше постигнал добър напредък през деня и знаеше, че Мириам ще се радва да го види там рано.Имаше друга кола, паркирана на алеята, така че той избра да паркира на улицата.От това, което Мириам му беше казала, той няма да бъде тук за дълго, освен ако тя не му предложи кафе.Той никога не каза не на прекарването на време с Роджър и Мириам.Роджър беше добре, но Мириам беше постоянна причина за вечни обиди, когато се срещаха.Тя беше един секси клиент и той често се чудеше какво би било да я чукаш.Но никога не е имало признаци на дисхармония между тях, така че той никога не е опитвал ръката си.Затвори вратата на микробуса и леко прескочи нагоре по алеята.Той отиде директно в задната част на къщата, като предположи, че Мириам ще работи до басейна, както тя каза.Изведнъж, когато се приближи до отворената врата на семейната стая, той спря, предупреден от звук, който не очакваше да чуе."Оооо, да! Дааааа... Тя се пресегна към ковчегаee и захар.Ръцете му се върнаха към гърдите й и тя им позволи да останат, докато приготвяше напитките им.Ръцете на Стив опипваха циците й, дърпаха опухналите зърна и събуждаха похотта, която знаеше, че е в нея.Членът му вече беше достигнал цялата дължина и той смила твърдостта в нея.Тя бавно започна да отговаря, като се притискаше назад към буйния му член, докато той вкарваше бедра в нея.Пръстите му дръпнаха чашките на сутиена настрани, разкривайки още веднъж циците й, позволявайки на пръстите му да скубе възпалените точки на циците й.Мириам изстена силно в отговор на това подновено нападение върху гърдите й и се отблъсна по-силно от всякога срещу него.Тя усети, че куката й се свива и соковете започват да текат.Мириам знаеше, че трябва да го спре, но също толкова добре знаеше, че вероятно не може.Така или иначе не й пукаше и се обърна в ръцете му, притискайки устните си към неговите.Езикът й се изви около неговия страстно, докато ръцете му обикаляха тънко покритото й дупе.Стив се пресегна с едната си ръка и извади саронга от бедрата й.Свободната му ръка се изви над гърба й, между бузите на дупето и по цветната лента на нейния G-стринг, докато другата продължи да работи върху зърната й, като я доведе до последователно по-високи нива на възбуда.Ръката на дупето й започна да очертава линии по бузите й, лекото й докосване създаваше желание в треска.Той отпусна глава към гърдите й и засмука силно зърната й.Удоволствието се изстреля през зърната й надолу към пучката й и тя започна да удря таза си в твърдостта на панталоните му.Стив бързо я завъртя отново и я бутна над мивката.Той разкопча ципа на панталоните си и с известно затруднение извади буйния си член на открито.С едната си ръка той дръпна G-струната настрани над бузата на задника й, докато другата му ръка насочи члена си към мократа й и чакаща путка.„Мммммм“, въздъхна тя доволно, когато членът му се набута дълбоко в нея.Бедрата на Стив се движеха бързо, забивайки се дълбоко в нея, докато ръцете му държаха бедрата й стабилно.Той можеше да види набръчканата й розова дупка на дупето да му намига, докато членът му се забиваше в мократа й рана, покриваща дръжката и я караше да блести.„Да! О, да.— извика тя страстно, когато достигна своя връх."Оооо, да! Да, Стив... „Ами подобаващо благодаря?", попита той тихо, докато притискаше втвърдяващия се член между бузите на задника й. Изобщо каквото и да е! Обясних им вашите умения и способности и, повярвайте ми, напълно съм уверен в способността ви да ги удовлетворите. Направи го по-трудно! Да, чукай ме по-силно."Очевидно беше гласът на Мириам, но това не беше колата на Роджър на алеята.Тогава изглеждаше ново.Може би компанията на Роджър му беше купила нова кола.Фил знаеше, че трябва да се оттегли в предната част на къщата и да позвъни на вратата като всеки друг посетител, но това беше твърде добра възможност, за да се пропусне.Никога нямаше да получи възможност да чука Мириам.Знаеше това с пълна сигурност, така че не се отказваше от възможността да гледа как я чукат.Без съмнение, Роджър беше късметлия!Внимателно и с възможно най-малко шум, Фил се върна и постави инструментите си до захранващото табло, преди да се върне обратно до вратата на семейната стая.Беше трудно да се движиш лесно с такова пулсиране.Той се заслуша за момент.При звука се озоваха в кухнята, така че той внимателно премина и, като се приведе, спря под прозореца.Той изчака, като позволи на ушите си да проучат вместо него.И двамата дишаха тежко точно над главата му.Това означаваше, че са точно до мивката.Ако отиде от другата страна, би трябвало да може да я види без голям шанс да бъде видян самият той.Той имаше човешка природа на своя страна.В края на краищата, коя жена се оглеждаше наоколо към пейзажа със схванат член, който се вдигаше в нея?Беззвучно се отдалечи от прозореца.Той се изправи и се приближи до ъгъла на рамката на прозореца.Ето я!Роджър беше извън полезрението му.Мириам се навеждаше с ръце, опряни на мивката и очевидно я чукаха отзад.Големите й цици висяха от горнището на бикините й и се люлееха грациозно в такт с натискането, на което очевидно се наслаждаваше.Очите й бяха затворени и изражението на лицето й беше чисто блаженство.Докато Фил гледаше с отворена уста, тя продължаваше да стене от удоволствието си.Винаги е подозирал, че Роджър има нещо повече от това, което срещна очите, но това отново беше нещо друго.Той имаше тази прекрасна жена там и над луната със сексуално блаженство.Той гледаше как я чукат няколко минути, докато търка издутината на шортите си.Тя определено изглеждаше добре.Докато петелът я изпомпваше отзад, той пожела да е негов.Винаги си е представял циците й като добри, но не толкова добри.Едва откъсваше очи от тях.Те бяха превъзходни, напълно закръглени и седнали високо на гърдите й, въпреки впечатляващата си маса.„О, Стив“, той я чу да въздиша, когато я удари мини-оргазъм.Той я гледаше как потръпва.Стив... Пръстите му посегнаха към изправеното й зърно бързи запознанства st quentin 02. бързи срещи saint quentin 02. бързи запознанства dans le 02. halo 5 не сватовство.
„Успех!“ Габриел й пожела весело, докато излизаше от вратата. И не ме чакайте“, добави тя.— Изглежда, че Боб смята, че ще бъде дълга нощ на преговори."Той очевидно има много доверие в теб. "Хубаво място", коментира той, докато тя го поведе в кухнята. Мириам взе електрическата кана и когато започна да я пълни, усети ръцете му върху бедрата си офисът спира да излиза с майка ми. Нямам нужда от това, тя — помисли си. Този договор е във вашите ръце, Мириам, и всички решения, които вземете, ще бъдат обвързващи.
"Казах ти - нямам време!" Ръцете му веднага се върнаха към гърдите й и тя им позволи да останат по-дълго това време не желаеше да намали усещането за удоволствие чрез тънкия горнище на бикини. Тя усещаше горещия му дъх по бузата си. „Казах не, Стив“, каза тя, но имаше малко властта остана в гласа й. Тя неохотно дръпна ръцете си, след което протегна ръка, за да вземе чашите за кафе.

Той иска да си там.Мириам почука на вратата и влезе, без да дочака отговор.Когато тя влезе в офиса на Сиграм, четиримата мъже застанаха с уважение.— Ах, Мириам — започна Сиграм.— Благодаря, че влязохте.Той представи мъжете.Ричард беше висок, тъмен и добре изглеждаше по обикновен начин.Пол беше справедлив, по-нисък и набит, но очевидно годен мъж, който се грижи за себе си.Последният мъж, Мат, беше голям негър, висок, широк и невероятно красив.Сиграм посочи стол.Мириам кацна мълчаливо на ръба му и се чудеше защо изобщо участва в тази среща.Нито един от разговорите не я включваше по никакъв начин.Тя знаеше, че проектът е ръководен от Иън Пийкок.Защо не беше тук?Мислите й бяха върнати в настоящето от гласа на Сиграм... „Благодаря“, отвърна тя, като се приближи до мивката. Ще уредя Дейвид да остане в къщата на Ричард тази вечер.
Мириам остави чашите надолу, дръпна ръцете му отново и нагласи горнището си. Не че беше забелязал много. "Жалко, че трябваше да се преместиш горе, наистина.Липсваш ни на всички в склада.Момчетата се надяваха на повторна сесия." "Разбирам." Той изглеждаше разочарован. Стив?Кой по дяволите беше Стив?И къде беше Роджър?Горкото копеле вероятно все още беше на работа, без да обръща внимание на случващото се тук.От друга страна, може би беше Роджър и те играеха някаква фантастична игра.Движейки се бавно, той случайно зърна тялото зад нея.Той се облегна на стената и се изпоти.Със сигурност, по дяволите, не беше Роджър!Сега той наистина се интересуваше.Той преглътна и отново надникна около прозореца.Мъжът беше вдигнал Мириам от пода и без да дърпа члена си от нея, я изнесе от кухнята.мамка му!- каза той тихо.Точно когато се канеше да погледне отново секси Мириам.Сега какво направи той?Можеше да си отиде или да изчака, докато мъжът си отиде.Ако чакаше, Мириам щеше да разбере, че знае.Той със сигурност не искаше да развали приятелството им, но възможността да гледа красивото й тяло в действие...

Имаше важни неща, за които да мисли. " ... На следващия ден, искайки да свърши много работа рано, за да изчисти изоставането, Мириам напусна дома преди седем и се зае рано за работа.Докато минаваше през празния офис, тя беше доволна, че разполага с офиса за себе си, само за да намери съобщение от Габриел, което вече беше на бюрото си.Тя пусна чантата си на бюрото си и веднага отиде в апартамента на управляващия директор.„Какво е вълнението от тази сутрин?“— попита тя Габриел, когато пристигна на бюрото си.„ВИП“ – отговори лаконично Габриел.Тя драматично махна с ръка към вратата.— По-добре иди да видиш сам.
Очите му бяха вперени в нея бедрата и дупето, докато се люлееха под тънкия саронг. „Изобщо не“, усмихна се тя, „и за да го докажа, те каня на чаша кафе.Ако имаш време е така.Тъкмо щях да си направя един за себе си." Тя се отдръпна и му позволи да мине покрай нея. Трябва да ги вземете в Regent в шест и половина тази вечер.