Той изчака, преди да се приближи до нея и се възползва от възможността да я гледа как седи в бара на хотела с чаша вино в ръка.Тя изглеждаше тихо удобна, уверена в собствената си компания, но все пак имаше нотка на усмивка, докато размишляваше върху тълпата от хора около нея.Присъствието й беше неоспоримо, но скромността й го заинтригува, тя не забеляза нито един от мъжете, които хвърляха похотливите й погледи.Това накара члена му да изтръпне, той беше нейният господар.Той влезе пръв в стаята им, обърна се и седна на леглото в очакване на шоуто.Като й заповяда да го направи, без колебание и без да прекъсва зрителния контакт, тя опипа подгъва на роклята си и бавно започна да се съблича.Беше направила каквото й беше казано и не носеше бельо.Добро момиче.Напълно оголена и гола, тя стоеше, путката й беше идеално избръсната и вътрешните й бедра вече блестяха от соковете й.Той се изправи, пристъпи към нея и като хвана един пръст, го прокара по пичката й, за да усети колко е мокра.Той вдигна пръста си към устата й.Тя жадно опита себе си, като му се усмихна страхливо, когато той махна пръста си.Следващият ще бъде неговият масивен член.Разкопчавайки панталоните си, за да освободи натиска на сградата, той извади вече твърдия си член.Без думи той бавно прекъсна зрителния контакт с нея и погледна надолу към подутия си член.Беше изпитание, колко е готова да угоди.Тя просто прибра косата си от лицето на една страна и падна на колене.Бавно целувайки дължината на члена му, за да започне, обикаляйки главата си с език, тя бързо пое цялата дължина в устата си с добре преценен натиск.Експертно обработвайки целия ствол с устата си и хващайки топките му с една ръка, беше ясно, че знае какво прави.Това ще бъде полезно, помисли си той.Но засега това беше негова игра и затова той се пресегна надолу, увивайки пръсти около тънкото й гърло, за да й покаже да спре, и й направи знак да се изправи.Следваща инструкция, обърни се, коленичи на леглото и не казвай нито дума, нито дума, докато той не й даде разрешение.Когато тя коленичи, обърната към него, той хвана двете й китки и ги завърза здраво зад гърба й.Избутвайки я напред, тя падна с лице надолу на леглото, наведена, излагайки путката си пред него.Тя досега беше надминала очакванията му и за награда той коленичи зад нея и остави езика си да изследва нейната путка.Приглушените й стенания се усилиха, когато той откри клитора й, тялото й започна да се тресе, докато тя ставаше все по-близо до свършване на езика му.Това беше достатъчно засега.Той се изправи зад нея и започна да пуска твърдия си член нагоре-надолу по путката й, тя беше толкова мокра, а сега и членът му, тя щеше да му благодари за това по-късно.Без никакво предупреждение той облицова главата на члена си с нейния възхитително стегнат открит задник и потопи члена си толкова дълбоко в нея;тя въздъхна от шок и болка.Той се усмихна на себе си на липсата на оплакване и започна бавно да я навлиза и излиза, за да й даде момент да се отпусне около него.Скоро тласъците станаха все по-силни и по-дълбоки, като панталоните й бързо отекнаха пляскането на топките му, докато той я чукаше силно.Дупето й беше сензационно стегнато, но за негово изумление, а не за приглушените ридания, които очакваше, тя започваше да се притиска към него, желаейки той да я чука по-дълбоко.Нападайки срещу него, той можеше да каже, че тя се приближава, но все още не й беше време да свършва.Тя би трябвало да знае това досега.Издърпвайки се от нея, той се навежда напред и я хваща за вързаните й китки.Той я дърпа на колене и я върти.Сега застанал с лице към нея, той се възползва от задъханата й и натиска пулсиращия си член в отворената й уста.Ръка здраво зад главата й и стискайки шепа коса, той започва силно да я пъха в гърлото.Добрата уличница чисти члена му за него.Опитвайки се да не се запуши, очите й се насълзяват, тя поема всеки сантиметър.Усеща как се изгражда, докато членът му се удря в задната част на гърлото й.Той става по-бърз и по-твърд, използвайки устата й с експертен ритъм.Бързо се изгражда в него и той знае, че е близо, членът му пулсира силно.Тя покорно го приема, потискайки задушаването си, тя е там, за да угоди и търси неговата награда.Поглеждайки нагоре с насълзените й очи от сърна и това е твърде много за него, той изважда точно навреме, за да може горещата му сперма да се изстреля по цялото й красиво лице.Оставайки там няколко минути, тя си възвръща дъха, когато изведнъж вдига поглед усмихната, поглед на чисто въодушевление и той знае.Тя е негово подчинение, тя му принадлежи. Forge Networking matchmaking.