— Моля те, Ив.бяха думите, изречени само няколко часа преди това от кралицата на Амазонка, Вария.Ева се беше предала като робски подарък на амазонките, за да получи нейната прошка и възмездие.Докато лежеше в голата си слава в краката на нова любовница на име Вария, умът й започна да се отваря към дните, за които някога говореше.Един ден по-специално... ден, в който млада руса амазонка беше доведена в спалнята на Ливия.Времето, когато Ливия говореше, докато говореше Вария, само думите й бяха...

„Моля ме, Амазонка!“Прозвуча грубият глас на Ливия с молба към младата амазонка.Амазонката отказа да направи и най-малкото движение, за да признае заповедта на Ливия към нея.— Толкова ли сме трудни?Ливия се успокои, докато нежно погали гладкото красиво лице на амазонката.— Знаеш ли какво мисля?Ливия стисна здраво косата на амазонките в ръката си и я придърпа към себе си.„Мисля, че само се опитваш да се държиш твърдо и несломимо, когато си вътре, си готов да се разбиеш на хиляди мира.Ливия леко се засмя на амазонката, която беше на колене и направи лош опит да се съпротивлява на командата на Ливия.„Наистина мисля, че трябва да помислиш да се откажеш от това лошо момиче.Ливия си наля чаша вино.— Наистина не ти отива.Амазонката хвърли яростен поглед към Ливия и предизвика смях, който избухна от нея.— Може би трябва да помислиш и какво ще се случи, ако не направиш каквото ти заповядвам.Амазонката извърна поглед, когато Ливия се приближи, коленичи пред нея.„Имам пазач отвън, който обича да изпълнява заповедите ми, без значение колко глупаво или злобно може да е това.Сякаш по сигнал вратата към леглото на Ливия на борда на нейния круизен кораб се отвори.Двама пазачи, единият висок с къса коса, а другият нисък с дълга коса, влязоха. „Високият там, Луцифер. Той знаеше, че прави всичко, което му заповядам.“Амазонката усети нотка на страх да потръпва по цялото й тяло.„Направи каквото ти кажа, или ще му заповядам да се удовлетвори в теб... и ние сме сигурни, че като Хадес не говорим за средния чувал тук.“Ливия се засмя на диалога си.— Все още нямам представа какво ще ти направи по моя команда, хммм?Ливия кимна с глава и при инерция, стражът Луцифер свали бронята си и я последва с дрехите си.— Сега... преди да изгубя нервите си, ще ми се отдадеш ли?Не толкова грижовният глас на Ливия прозвуча през ушите на амазонката."Не?"... Ливия махна с пръст на Луцифер да се приближи."Глоба."В миг амазонката се почувства вдигната от пода и хвърлена върху дървена маса в ъгъла на спалнята на Ливия.Ако болката от вятъра, който я изтласква при контакт с дървената повърхност, не беше достатъчна, тя усети как мръсната й пола на кожата се откъсва от тялото й.— Разбираш ли какво се кани да ти направи?Ливия попита... — Демонстрация!Амазонката извика от изненада и ужас, когато усети, че върхът на убождането на Луцифер се притиска към задния й отвор."Моля не."Амазонката най-накрая избухна в ридание.— Приемам, че тази част те плаши.Ливия вдигна чашата с вино до собствените си устни.— Е... ще ми се предадеш ли?... или да наредя на Луцифер да завърши пътуването, така да се каже?— Аз...

ще ти угодя.Амазонката леко изхлипа."Добре."Ливия потрепна с глава към Луфисер, като му нареди да се оттегли от Амазонка."Асо, Луцифер, изчакай отвън, докато не ти трябва."Ливия подчерта израза „необходим“.Когато Ейс и Луцифер излязоха от стаята за този момент, Ливия протегна ръка до брадичката на сълзите на Амазонка.— Толкова красиво име. Подхожда ти.Ливия стана и отиде до леглото си.„Сега махни останалото облекло, което крие тялото ти от мен.“Алиса бавно остави ръцете си да се издигнат до мръсната й кожа и посегна към вратовръзките, тя бавно и нежно ги остави да се развържат.„Колко често някой ти казва колко си красива?— попита Ливия.Усещайки прилив на топлина в тялото си, Алиса остави усмивката да избяга от устните й, без да мисли.След това тя остави горната част да падне от тялото й, като сега я направи напълно гола по тялото си с изключение на лентата около главата и ножницата около лявото й бедро.— Какво ще ме караш да правя сега?— попита Алиса с нотка на надежда за повече в гласа си.Ливия се засмя на момичето.— Виждам, че вече сте се стоплили за мен.С показалеца си Ливия махна на амазонката да дойде при нея."Опитът ми е, че понякога хората трябва да бъдат жестоки, за да бъдат мили."Алиса ахна, когато усети как Ливия внезапно стисна тила й със свирепа скорост.Тогава лицето на Ливия сякаш се промени от гладно в съблазнително, докато тя бавно, но все така нежно приближаваше лицето на Алиса до своето.— Мога да те направя нещо повече от обикновена амазонка, Алиса.Топлият, жаден от похот дъх на Ливия вдъхна живот в Алиса.При внезапно поглъщане устните на Ливия притиснаха силно и все така страстно Алиса.Устните им плуват заедно в блясък на любов, езиците им се борят един с друг, докато дишането им се превръща в задъхан.Ръцете бродят по меката им плът, от устните им излизат стонове.Ливия прекъсна целувката.— Със сигурност си станал топъл към мен, нали."Аз искам повече!"Алиса се приближи до прошепнато, задъхано изискване.Ливия наведе глава към дясната гърда на русокосата красавица и в силно сукане устните на Ливия прихванаха зърното на Алиса между зъбите си.Стенейки, Алиса отметна глава назад и остави усещането, че е обзета от тази омразна жена, да протече през всичките й крайници.„Ммммм“ Ливия изстена, докато целуна гърдите на Алиса, преди да премине към следващата."Ооо!"Алиса изпищя, когато усети острата нотка на приятна болка, която я пронизва, докато зъбите на Ливия дърпаха лявото й зърно.Изведнъж очите на Алиса се отвориха широко към стаята, когато усети как трите пръста на Ливия навлизат в нейната путка.Силен вик се изтръгна от устните на Алиса, последван от силен рев стон.Чувствата, които потръпнаха в тялото й, когато тя усети как пръстите на Ливия се движат по нейната путка, докато устните на Ливия се свиха по цялото й тяло."О! Аааа, да! Не спирай!"Тя започна да оставя думите си да се изпълват в бърборене, докато пъха бедрата си в пръстите на Ливия, нейните собствени пръсти се протегнаха към косата на Ливия и се държаха здраво, докато устните на императрицата отново засмукаха зърната й."АХХХ!"Алиса започна да вика и да стене силно, когато оргазмът й започна да се изкачва по цялата й форма, карайки я да се създаде от похот.Плачейки с висок глас, Алиса отметна глава назад от удоволствие, докато пръстите на Ливия работеха все по-бързо и по-дълбоко в нея."Аз...
да, богове! Завършвам!!!"Алиса извика, когато тялото й се сгърчи в ръцете на Ливия.Стоновете й бяха блокирани, докато мокрите устни на Ливия се всмукваха в тези на Алиса.Алиса изстена силно в устата на Ливия, докато оргазмът й нахлу през цялото й тяло.Разтърсвайки бордовете на кораба, така изглеждаше.Алиса се строполи в леглото на Ливия, задъхана и стенейки, докато тялото й се опитваше да се успокои с много малко усилия.Ливия се засмя силно, както изглеждаше."Мислех, че трябва да отида до крайности, за да те спечеля. Но в момента, в който устните ми те докоснат... ти ставаш нищо повече от мрачна."Алиса трябваше да се смее на събитието.Виждайки как тя се опитва толкова упорито да се съпротивлява, но не успя.Когато смехът на Ливия се успокои, тя остави пръстите си да се докоснат и да се движат по пазвата на Алиса.Ръцете й бродят по плътта на Алиса."Сега е мой ред."Тя бързо се надигна на коляно и държейки амазонката на гърба си, Ливия остави коленете си да опират от двете страни на главата на Алиса.Путката й се намираше само на сантиметър от лицето на Алиса.Ливия нямаше възможността да командва Амазонка, преди да посегне с устни и да вкуси сладкия нектар от путката на Ливия с език.Ливия остави тих стон и съскане да си пробие път през зъбите.Когато усети изкусния език на Алиса да се плъзга във вътрешните й гънки.Алиса се протегна с ръце и стисна силно задните части на Ливия, докато устата й достигаше дори здраво в куката на Ливия.Устните и езикът на Алиса сякаш се опитваха да целунат френска путка на Ливия с невероятно усилие.Пръстът на амазонката работеше върху клитора на Ливия, докато устните й засмукаха и дърпаха устните на котката на Ливия.Римската кучка отърваваше голата амазонка с яростна страст.Ливия започна да разкъсва дрехите си, като се опитваше да ги премахне напълно от тялото си."АХ ПО дяволите!!Ливия извика силно, докато ръцете й стиснаха косата на Алиса, държейки се, докато тя натискаше таза си върху лицето на амазонката.Усещайки как путката й пулсира отвътре при докосването на младата блондинка."Мммм, о, БОГИ!!! ОХ, ПО МАМАНЕ! АХХХ!!!"Ливия крещеше от удоволствие.Цялото й тяло се тресеше бързо, докато амазонката продължаваше да яде куката й.Мигновено Ливия се надигна и свали последното парче от дрехите си и се обърна, отново се спусна върху лицето на Алиса, само че този път, за да легне върху тялото на амазонката в позиция 6-9.Алиса изстена, когато усети как мокър горещ език трепти върху малкия й клитор.Собствените й бедра се изстрелваха нагоре към лицето на Ливия с кратки задвижвания, когато усети, че клиторът й се изсмуква от устните на Ливия.И двете жени стенеха и се гърчеха една отгоре и под друга.Устите им вкусват и се дразнят един друг.И двете жени довеждат другата до ръба на лудостта в похот, преди да се успокоят, за да започнат отново.Ливия вдигна високо глава, докато стенеше на глас, пръстите й триеха путка на Алиса, докато тя яздеше лицето си."О, богове! ПО дяволите! Завършвам, о, богове! Алиса, това се чувства много добре, не спирай! Завършвам... о, БОГОВА ДА!"Тя извика, докато соковете й се стичаха по лицето на Алиса и едновременно в устата й.Алиса беше твърде заета с изяждането на путката на Ливия, че не можеше да извика, тъй като усети как путката й се конвулсира в поредния силен оргазъм, предизвикан от нейната господарка.И двамата трепереха и конвулсираха един върху друг, докато оргазмите им нахлуха дълбоко в телата им.И двамата викат, единият във въздуха, а другият в путката на единия.Най-накрая... моментът се успокои и Ливия слезе от Amazon Alissa.Приближавайки се, докато не бяха един до друг и се държаха един друг в ръце."О, богове, това не свършва тук!"Ливия се задъхваше с амазонката в ръцете си.„Готови ли сте.. свързване на пантографа. *пъхтете* за още?“Тя се засмя, докато Алиса я погледна въпросително в очите.Очите на Алиса се отвориха широко при мисълта за това, което предстои.Още от новите й любовници, путка и два члена наведнъж.Ливия се засмя в лицето на Алиса, когато видя как очите й се разшириха.С внезапно поемане вратата на стаята се отвори и вътре пристъпиха двамата войници.„Времето за игра далеч не е свършило...“ каза Ливия, преди да стисне устни към Алиса, когато започнаха да изсмукват въздуха един от друг..